...

Kankerpatiënten die niet opgenomen zijn in een ziekenhuis en een oncologische behandeling volgen (inclusief raadplegingen van toezicht) hebben recht op een tegemoetkoming in hun reiskosten. Dat geldt ook voor vader, moeder of voogd van kankerpatiënten jonger dan 18 jaar die in een ziekenhuis zijn opgenomen.Het bedrag verschilt naargelang de situatie:De behandelend arts dient het aanvraagformulier in te vullen voor de patiënt zelf of voor de familie. Het ziekenfonds kent de tegemoetkoming toe op basis van dit formulier.