...

Atypische femurfracturen zijn één van de zeldzame bijwerkingen van bisfosfonaten, hoofdzakelijk bij patiënten die worden behandeld wegens osteoporose. In deze studie werden 23 gevallen van atypische femurfractuur genoteerd bij 10.587 kankerpatiënten die werden behandeld met bisfosfonaten (totale blootstelling: 53.789 maanden). De incidentie van atypische femurfracturen bij patiënten onder bisfosfonaten werd geraamd op 0,05 per 100.000 patiëntjaren. Bij de 300.553 kankerpatiënten die niet met bisfosfonaten werden behandeld, werden slechts twee gevallen van atypische femurfractuur geregistreerd.De odds ratio van optreden van een atypische femurfractuur onder bisfosfonaten (versus geen behandeling met bisfosfonaten) bedroeg 355,58 (95% betrouwbaarheidsinterval 84,1 tot 1501,4, p < 0,0001). De odds ratio van ontwikkeling van een atypische femurfractuur met alendronaat versus andere bisfosfonaten was 5,54 (95% BI 1,6 tot 19,112, p = 0,007).Edwards BJ et al.: Incidence of Atypical Femur Fractures in Cancer Patients: The MD Anderson Cancer Center Experience. J Bone Miner Res., 2016; 31: 1569-76. doi: 10.1002/jbmr.2818.