...

Profylactische toediening van CSF om het risico op febriele neutropenie te verlagen is gewettigd als het risico op febriele neutropenie 20% of hoger is en als er geen andere behandeling bestaat die even efficiënt en veilig is als CSF. Primaire profylaxe wordt aanbevolen bij de preventie van febriele neutropenie bij patiënten die een hoog risico lopen wegens hun leeftijd, medische voorgeschiedenis, kenmerken van de ziekte en de beenmergtoxiciteit van de chemotherapie. Dosisdichte schema's waarbij CSF moet worden toegediend, mogen alleen worden voorgeschreven in een goede klinische studie of als de efficiëntie ervan bewezen is. De nieuwe richtlijnen raden het gebruik van CSF ook aan bij patiënten die een potentieel letale radiotherapie van het hele lichaam krijgen. De richtlijnen waren niet meer geüpdatet sinds 2006.