...

Bij patiënten met een gevorderde, HER2-positieve borstkanker wordt een HER2-antagonist aanbevolen behalve bij vrouwen met congestief hartfalen of een significant verminderde linkerventrikelejectiefractie. Bij die laatste patiënten moet de indicatie op individuele basis worden gesteld. Trastuzumab, pertuzumab en een taxaan worden aanbevolen als eerstelijnstherapie en ado-trastuzumab emtansine als tweedelijnstherapie. Als derdelijnstherapie is een andere combinatie van een HER2-antagonist of ado-trastuzumab emtansine (indien nog niet eerder toegediend) geïndiceerd en kan pertuzumab worden voorgeschreven (indien nog niet eerder toegediend). De volledige richtlijnen bespreken we in een volgend nummer van Belgian Oncology News en kunnen online geraadpleegd worden in het onderstaande artikel.Giordano SH et al. Systemic Therapy for Patients With Advanced Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol 2014. Online gepubliceerd op 5 mei 2014 voor de papieren versie.