...

In de SWOG-9346-studie was de gemiddelde totale overleving met een continue androgeendeprivatietherapie 5,8 jaar en overleefde 59% van de patiënten minstens tien jaar. Met een intermitterende behandeling was dat 5,1 jaar en overleefde slechts 23% van de patiënten minstens tien jaar. De studie concludeerde dan ook dat een intermitterende behandeling minder goed is dan een continue. In deze nieuwe studie hebben de auteurs de klachten van de patiënten met een gemetastaseerde prostaatkanker in de SWOG-studie geanalyseerd over een periode van minstens een jaar. De frequentste effecten waren hypercholesterolemie (31%) en osteoporose (21%). De cumulatieve incidentie van ischemische en trombotische accidenten na tien jaar was 23% bij de mannen die een continue androgeendeprivatietherapie kregen, en 32% bij de mannen die een intermitterende behandeling kregen (HR = 0,68, p = 0,02). De behandelingsduur bij de patiënten die een intermitterende behandeling hadden gekregen, was dezelfde ongeacht of ze al dan niet een trombotisch of ischemisch accident hadden ontwikkeld.