...

De auteurs hebben een meta-analyse uitgevoerd van 29 fase I/II-, fase II- en fase III-studies met carfilzomib bij in het totaal 4.164 patiënten. 27 van de 29 studies werden uitgevoerd bij patiënten met een multipel myeloom. De cumulatieve incidentie van cardiotoxiciteit werd geraamd op 8,68% en de cumulatieve incidentie van graad ≥ 3-cardiotoxiciteit op 4,92%. Bij analyse van de gegevens van 2.036 patiënten in drie fase III-studies bedroeg de odds ratio van cardiotoxiciteit bij behandeling met carfilzomib in vergelijking met de controlegroep 2,03 (p = 0,010) en de odds ratio van graad ≥ 3-cardiotoxiciteit 2,04 (p = 0,002). De odds ratio van hypertensie was 2,93 (p < 0,0001) en de odds ratio van graad ≥ 3-hypertensie 3,33 (p < 0,0001).Sha C. et al. Cardiotoxicity associated with carfilzomib: systematic review and meta-analysis. Leukemia & Lymphoma. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 21 februari 2018. https://doi.org/10.1080/10428194.2018.1437269 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10428194.2018.1437269?journalCode=ilal20