...

De studie in kwestie was een gerandomiseerde fase 3-studie bij 377 patiënten met een pancreaskanker. Na een volledige resectie van de tumor werden de patiënten ingedeeld in twee groepen. Eén groep kreeg gemcitabine en de andere S-1. S-1 wordt per os toegediend en bevat tegafur (prodrug van fluoro-uracil), gimeracil (dat de serum- en weefselconcentraties van fluoro-uracil hoog houdt) en kaliumoteracil (dat de gastro-intestinale toxiciteit van fluoro-uracil afzwakt). De studie was opgezet als een non-inferioriteitsstudie, maar bij analyse van de gegevens van de eerste patiënten werd daar in 2012 van afgezien omdat het verschil in werkzaamheid tussen de twee behandelingen duidelijk was. Dat werd bevestigd door de geactualiseerde gegevens van 15 januari 2016, die leren dat de vijfjaarsoverleving bijna tweemaal zo hoog was met S-1 als met gemcitabine (44,1% vs. 24,4% ; hazard ratio [HR] 0,57 ; 95% betrouwbaarheidsinterval 0,44 tot 0,72). De mediane recidiefvrije overleving was ook duidelijk beter in de S-1-groep (22,9 versus 11,3 maanden; HR 0,60 ; 95% BI 0,47 - 0,76). De recidiefvrije overleving na vijf jaar was 33,3% met S-1 en 16,8% met gemcitabine. Het aantal patiënten dat de behandeling heeft stopgezet wegens bijwerkingen, was iets hoger in de gemcitabinegroep (25 % vs. 21).Uesaka K et al.: Adjuvant chemotherapy of S-1 versus gemcitabine for resected pancreatic cancer: a phase 3, open-label, randomised, non-inferiority trial (JASPAC 01). Lancet, 2016 ; eerst online gepubliceerd op 2 juni 2016. doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30583-9