...

Als een kankerpatiënt met celtherapie behandeld wordt, neemt de arts specifieke cellen uit het bloed, de lymfeklieren of de tumor. Die cellen worden in het laboratorium zo aangepast dat ze een krachtige immuunreactie vertonen op de kankercellen. Als ze vervolgens opnieuw bij de patiënt geïnjecteerd worden, valt het lichaam zelf de kankercellen aan. "Celtherapie is veelbelovend in de behandeling van kanker", klinkt het bij de organisaties. "Het is daarom erg belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen binnen die celtherapie ook echt tot bij de patiënt geraken." Om een nieuwe vorm van celtherapie op de markt te krijgen, moet die eerst worden goedgekeurd. Tijdens dat proces bekijkt de Europese overheid of de behandeling werkzaam, veilig en kwalitatief is en beslist de Belgische overheid of ze in aanmerking komt voor terugbetaling. Dat proces is heel erg duur en omslachtig voor academici, maar voor farmaceutische bedrijven is dat geen probleem, aldus Stichting tegen Kanker, het Antikankerfonds en Kom op tegen Kanker. De resultaten van een academisch ontwikkelde celtherapie zijn vaak veelbelovend, maar via de huidige aanpak is het onmogelijk om patiënten deze therapieën op langere termijn aan te bieden, klinkt het nog. "Dat is enorm onrechtvaardig, want elke patiënt verdient de best mogelijke behandeling", stellen Antikankerfonds, Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker. Zij pleiten daarom voor een goedkeurings- en terugbetalingsproces op maat van academisch ontwikkelde celtherapie. Om tot zo'n kwalitatief proces te komen, hebben de organisaties een reeks concrete aanbevelingen klaar voor minister Vandenbroucke. Ze bevelen onder meer aan om een nationaal kennisplatform op te richten over de ontwikkeling van academische celtherapie, academische centra meer samen te laten werken voor het opzetten van grote klinische studies en overheidsfinanciering te garanderen voor grote klinische studies.