...

Wie zou ze daar beter bij kunnen helpen dan een "medische tweeling"? In die geest heeft Esperity™ haar website opgesteld. De patiënten kunnen er hun ervaringen delen, mekaar ondersteunen, informatie uitwisselen over hun levenswijze en hun symptomen, behandelingen en bijwerkingen vergelijken. In één woord, de beleving van de ziekte beter begrijpen om er iets aan te kunnen doen en hun levenskwaliteit te verbeteren. Naast contacten tussen de patiënten onderling willen de stichters van Esperity™ ook het onderzoek naar en de strijd tegen kanker stimuleren. Daarvoor vragen ze de patiënten om hun ziekte volgens tal van criteria te beschrijven en de gegevens over hun gezondheidstoestand regelmatig anoniem te registreren. Die gegevensbank is sterk beveiligd en kan worden gebruikt om nieuwe sporen met betrekking tot begeleidende behandelingen op te sporen en de richtlijnen van het medisch corps te optimaliseren.Dr. Bernard Majoie, stichter-voorzitter van de Fondation Fournier-Majoie, legt uit: "We denken dat we de patiënt meer bij zijn gezondheidstraject moeten betrekken om de behandeling en de levenskwaliteit te verbeteren. We zijn er ook van overtuigd dat dat bevorderlijk is voor een multidisciplinaire dialoog en een aanpak van alle aspecten van de patiënt, diens ziekte en omgeving.In die optiek heeft de stichting beslist om EsperityTM te steunen en toegang te geven tot haar professionele netwerk." Het betreft niet alleen een financiële ondersteuning. Mitchell Silva, ceo van EsperityTM, preciseert: "De Stichting geeft financiële steun en adviezen voor het beheer en mobiliseert haar netwerk van specialisten om ons bij dat project te begeleiden. Ze is actief betrokken bij de valorisatie van ons platform."Voor meer informatie over die twee verenigingen:www.esperity.comwww.fournier-majoie.org