Kleine 10.000 kandidaten voor ingangsexamen

Kleine 10.000 kandidaten voor ingangsexamen

5.700 kandidaat-studenten hebben zich ingeschreven voor het toelatingsexamen arts in Vlaanderen. Aan Franstalige kant zijn er 4.058 gegadigden, al moeten die aanvragen nog gevalideerd worden - wellicht zullen er een kleine 4.000 overschieten.

Kwart Brusselaars nooit naar de huisarts

Kwart Brusselaars nooit naar de huisarts

Bijna een op de tien Belgen ging tussen 2011 en 2015 nooit naar de huisarts. In Brussel is dat percentage het hoogst.

Gameverslaving vanaf deze week als ziekte erkend

Gameverslaving vanaf deze week als ziekte erkend

Deze week lanceert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de elfde editie van de International Classification of Diseases, zeg maar het compendium van medische aandoeningen. Daarin wordt een gameverslaving erkend als ziekte.

Gezondheidszorg (her)federaliseren?

Gezondheidszorg (her)federaliseren?

"Als je ziet dat er een stommiteit is gebeurd, moet je die ook rechtzetten", verklaarde minister Maggie De Block afgelopen weekend over de federalisering van het gezondheidsbeleid. Haar uitspraak leverde heel wat reacties op. Een overzicht in de vorm van een pro-contra debat tussen Valerie Van Peel (N-VA) en Xavier Brenez (Onafhankelijke Ziekenfondsen).

Tekort is het nieuwe normaal

Guy Tegenbos - De gezondheidssector worstelt al vele jaren met tekorten aan mankracht. Het aantal streken met te weinig huisartsen neemt toe. Het aantal huisartsenpraktijken dat een patiëntenstop toepast ook.

Minder geboorten

Minder geboorten

Het aantal geboorten in Vlaanderen daalde tussen 2016 en 2017 met gemiddeld 2,2%. De 'vruchtbaarheid' van vrouwen jonger dan 30 jaar lag nog nooit zo laag. Dat meldt Kind en Gezin.

'De Block trekt verkeerde conclusie'

'De Block trekt verkeerde conclusie'

Haar analyse is juist maar de conclusie is verkeerd, dat vertelt het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds over minister De Block.

AZ Nikolaas verdedigt petitie NMR in Vlaams parlement

AZ Nikolaas verdedigt petitie NMR in Vlaams parlement

In het najaar van 2016 startte het AZ Nikolaas met een petitie voor een tweede NMR-scanner. Morgen, woensdag 6 juni, wordt professor Herman Nys (voorzitter raad van bestuur) verwacht in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams parlement om de petitie te verdedigen. Hij wordt bijgestaan door dokter Naïm Jerjir (Medische & Moleculaire Beeldvorming AZ Nikolaas).

Meldpunt agressie: elke maand zes meldingen

Meldpunt agressie: elke maand zes meldingen

Zo'n twee jaar na de ­oprichting, heeft het Nationaal meldpunt agressie van de Orde der artsen 137 meldingen ontvangen. Dat is een gemiddelde van zes per maand. De Mediahuis-kranten vroegen de cijfers op.

Minder keuze betekent niet minder haio's

Minder keuze betekent niet minder haio's

Het Icho verwacht dat er volgend jaar 900 huisartsen in opleiding zullen zijn. De huisartsenopleiding kan blijvend op een vernieuwde belangstelling rekeningen. Het aantal haio's en het aantal opleidingsplaatsen zijn volgens directeur Guy Gielis mooi in evenwicht.

'Menselijke aspect moet blijven primeren'

'Menselijke aspect moet blijven primeren'

"Studenten en jonge artsen zijn een belangrijke sleutel in het doorbreken van nieuwe ideeën, door hen te betrekken zal er geen stagnatie van vooruitgang zijn." Meet Jens Tijtgat, de nieuwe voorzitter van het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO).

Komende vijf jaar slechts helft afstuderende gynaecologen aan de slag

Komende vijf jaar slechts helft afstuderende gynaecologen aan de slag

Het overschot aan gynaecologen in Vlaanderen is voor het eerst in kaart gebracht. De komende vijf jaar zullen 187 gynaecologen afstuderen, terwijl er maar 91 vacatures beschikbaar zijn. Dat blijkt uit cijfers van gynaecoloog Toenga De Vos en assistent gynaecologie Bart Vergauwe.

Stemmen!

Stemmen!

Geert Verrijken - Drie erkende artsensyndicaten verdedigen de belangen van het medisch korps en van de gezondheidszorg in het overtal aan raden en commissies die dit land telt. Ze doen dat democratisch gelegitimeerd, alle vier jaar zijn er artsenverkiezingen.

Kwart Vlaamse studenten gebruikt cannabis

Kwart Vlaamse studenten gebruikt cannabis

Vlaamse studenten drinken op weekbasis niet overdreven veel alcohol maar de helft vertoont wel af en toe risicogedrag. Doorgaans gaan studenten verstandig om met middelen. 24% -2.400 studenten- gaf aan het afgelopen jaar cannabis te hebben gebruikt en 31% rookte in diezelfde periode.

'Woonzorgcentra mogen vrije keuze over levenseinde niet negeren'

'Woonzorgcentra mogen vrije keuze over levenseinde niet negeren'

Freya Saeys en Jean-Jacques De Gucht - Wie recht heeft op euthanasie, slaagt er niet altijd in om die euthanasie effectief te bekomen. Zeker in heel wat woonzorgcentra is dat geen evidentie. Zelfs een degelijke pijnbestrijding lijkt vandaag niet meer tot de zekerheden te behoren. Dat leren ons de verhalen uit de Seniorie Ter Minne. Spijtig genoeg zijn ze geen uitzondering in Vlaanderen.

Kind en Gezin screent ogen met app

Kind en Gezin screent ogen met app

Kind en Gezin screent sinds 2013 alle kinderen in Vlaanderen op oogafwijkingen. Dat gebeurt vooral om de ontwikkeling van een lui oog te voorkomen. Voortaan zal de screening gebeuren met een app. De resultaten komen ook in het kinddossier dat u voor uw patiëntjes kunt raadplegen in Vitalink.

Wat bepaalt de levenskwaliteit van de Belg?

Wat bepaalt de levenskwaliteit van de Belg?

Het Federaal Kenniscentrum peilt naar wat, vanuit het standpunt van de gezondheidszorg, de levenskwaliteit van de Belg uitmaakt. Een grootschalige enquête moet het beleid daarover informatie bezorgen, onder meer met het oog op de terugbetaling van behandelingen.

Nog te vaak antibiotica voor banale hoest

Nog te vaak antibiotica voor banale hoest

Veerle Caerels - Ondanks de herhaalde sensibiliseringscampagnes van de overheid schrijven Vlaamse huisartsen nog steeds te veel antibiotica voor bij lageluchtwegeninfecties. Verdere bewustmaking, ook bij patiënten, is een noodzaak.

Eén op de vijf nieuwe moeders heeft psychische problemen

Eén op de vijf nieuwe moeders heeft psychische problemen

Jaarlijks zouden zo'n 6.800 tot 13.000 moeders in Vlaanderen kampen met een postnatale depressie. Ter gelegenheid van 'World Maternal Mental Health Day' vandaag 2 mei vraagt Kind en Gezin aandacht voor die problematiek.