NV FPC Gent baat FPC Antwerpen uit

NV FPC Gent baat FPC Antwerpen uit

De ministerraad keurde vandaag (vrijdag 24/2) de overheidsopdracht oged voor de uitbating van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. De voorkeur ging uit naar de NV die ook al het FPC in Gent runt.

De huisarts als loketbediende van het ziekenfonds

"Voor de huisarts is het weinig respectvol om in het kader van de regeling derde betaler een euro te moeten vragen, de patiënt een bewijsje te moeten voorleggen en in de boekhouding dan nog een aparte rubriek te moeten voorzien", aldus Patrick Simons, huisarts in Halle, op het debat van de lokale kring.

Eerste lijn in een nieuwe versnelling?

Eerste lijn in een nieuwe versnelling?

Een meer doelstellingsgerichte zorg voor chronische patiënten wordt voor minister Vandeurzen de inzet van de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Krachtlijnen zijn meer inspraak van de patiënt in zijn zorg, meer zorgcoördinatie en een sterkere organisatorische ondersteuning van de eerste lijn.

'Om iets te veranderen moet je buitenkomen'

'Om iets te veranderen moet je buitenkomen'

Emily Nazionale - Het klassieke beeld van de academicus die aan zijn bureau zit en in de luwte onderzoek doet, is niet aan Lieven Annemans besteed. Hij heeft een visie over de toekomst van de gezondheidszorg en wil gehoord worden.

'Patient centraal' zet huisarts centraal

'Patient centraal' zet huisarts centraal

Het Vlaams Artsensyndicaat publiceert naar aanleiding van de Conferentie Eerstelijnszorg een eigen Visietekst. Voor het VAS blijft de therapeutische vertrouwensrelatie tussen patiënt en huisarts het fundament van een goede eerstelijnszorg. Wil men nieuwe paden bewandelen, dan moet men wel eerst de klinische meerwaarde daarvan bewijzen.

Ga kijken naar kunst in de wachtruimte

Ga kijken naar kunst in de wachtruimte

Enige tijd geleden stelden we u in Artsenkrant het initiatief Kunst in de wachtruimte voor, waarvoor arts en kunstenaar samen op zoek gaan naar een passend kunstwerk voor in de wachtzaal. Benieuwd wat dat oplevert? Huisartsenpraktijk Besard-Pelgroms en psycholoog Maarten Dheedene stellen op 5 maart hun wachtruimte open voor het publiek.

Artsenkrant in beeldLees meer

Reorganisatie van de eerste lijn

Reorganisatie van de eerste lijn

Een meer doelstellingsgerichte zorg voor chronische patiënten wordt voor minister Vandeurzen de inzet van de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Krachtlijnen daarvan zijn meer inspraak van de patiënt in zijn zorg, meer zorgcoördinatie en een sterkere organisatorische ondersteuning van de eerste lijn.

'Inschrijven bij een vast zorgteam'

'Inschrijven bij een vast zorgteam'

Hoe de patiënt de kwaliteit van de zorg ervaart, heeft vooral te maken met het nanoniveau, vertelt professor De Maeseneer. Was de verpleegster vriendelijk? Stond de apotheker open voor vragen? Maar opdat het op het persoonlijke niveau zou lukken, moet het ook op de andere niveaus goed zitten. Hoe je dat organiseert in de eerste lijn was een van de centrale topics van de grote conferentie die vorige week donderdag plaatsvond.

Dr. Marc Cosyns lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

Dr. Marc Cosyns lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

Wat doet een arts in de Raad van de Nederlandse Taal en Letteren, denkt u misschien. Marc Cosyns volgt in de Raad zijn Nederlandse collega Frans Meyman op als vertegenwoordiger van de zorg- en welzijnssector. En dat is een logische keuze. Als professor huisartsgeneeskunde besteedt dokter Cosyns veel aandacht aan communicatie in de arts-patiëntrelatie. En bovendien: "Ik hou van taal. Daarom schrijf ik ook boeken."

Met Artsenkrant-Club naar Myanmar!

Met Artsenkrant-Club naar Myanmar!

Een van de hippe reisbestemmingen in Zuidoost-Azië de jongste jaren is ongetwijfeld ...

Dagchirurgie aan revival toe

Dagchirurgie aan revival toe

Op 10 maart organiseert de Belgian Association of Ambulatory Surgery (BAAS) voor de 12 maal een congres over ambulante chirurgie. Deels staat het symposium in het teken van een nieuwe KCE-studie over dagchirurgie.

En als de bloeddruk het geslacht van de baby zou kunnen voorspellen?

En als de bloeddruk het geslacht van de baby zou kunnen voorspellen?

Een jongen of een meisje? Er doen de gekste ideeën de ronde om het geslacht van de baby te voorspellen of te kiezen. Maar het is een vraag die ook de wetenschappers interesseert. Volgens een recent Chinees-Canadees onderzoek zou de bloeddruk van de toekomstige moeder mede het geslacht van de baby kunnen bepalen.

Omgaan met breedsprakige patiënten

Omgaan met breedsprakige patiënten

Consulten met breedsprakige patiënten zijn niet gemakkelijk. De patiënten leggen weinig focus en geven veel irrelevante informatie. Het verzamelen van informatie die nodig is voor het stellen van een diagnose, verloopt moeizaam. Enkele tips.

Artsen en politie binnenkort in casusoverleg?

Artsen en politie binnenkort in casusoverleg?

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil hulpverleners en politie en justitie het recht geven om informatie met elkaar te delen, zonder dat ze daarvoor nadien gestraft en vervolgd kunnen worden. Als de wet er komt, gaat het om een van de grootste wijzigingen aan het beroepsgeheim ooit.