Raad van State: contingent 2021 berust op nattevingerwerk

Raad van State: contingent 2021 berust op nattevingerwerk

Toen de Planningscommissie vorig jaar het contingent voor 2021 vastlegde gaf ze zelf te kennen dat ze de toestand van de medische activiteit in ons land onvoldoende kende. Haar advies kan daarom geen basis vormen om studenten die geslaagd zijn voor het eerste jaar geneeskunde, de toegang tot het tweede jaar te ontzeggen. Dat besliste de Raad van State eerder deze week.

 • Actueel

56.000 meer dringende raadplegingen bij huisarts in 2015

56.000 meer dringende raadplegingen bij huisarts in 2015

Het aantal dringende raadplegingen bij huisartsen steeg met 56.545 eenheden in 2015 ten opzichte van 2014 - dat is een fiksere stijging dan die van het aantal raadplegingen in het algemeen.

 • Actueel

Raad van State verwijst 'filter Marcourt' naar schroothoop

Raad van State verwijst 'filter Marcourt' naar schroothoop

Negen van de tien Franstalige geneeskundestudenten die de 'filter Marcourt' voor de Raad van State aanvechten, kregen vandaag van die rechtsinstantie gelijk. De Raad van State verwerpt de wettelijke basis voor de 'filter'.

 • Actueel
Hoe staat het met uw kennis omtrent hepatitis C?

Hoe staat het met uw kennis omtrent hepatitis C?

Dit jaar lanceert de Wereld Hepatitis Dag een wereldwijde beweging, 'NoHep' genaamd, om het hepatitis C virus (HCV) volledig uit te roeien. Hoe staat het met de kennis van Belgische huisartsen omtrent HCV? Een representatieve steekproef bij 100 huisartsen in december 2015 legt enkele pijnpunten bloot.

 • Actueel

Beroepsgeheim opheffen voor genitale verminking?

Beroepsgeheim opheffen voor genitale verminking?

De Orde brengt een negatief advies uit over een wetsvoorstel dat het beroepsgeheim van de arts wil opheffen bij genitale verminking. Ook de verplichting om deze vaststelling in het EPD te noteren, vindt de Orde maar niets.

 • Actueel
WIV wordt Sciensano

WIV wordt Sciensano

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) smelten samen. De ministerraad van 20 juli keurde de opricht ing van een nieuwe instelling goed die de opdrachten van de twee bestaande instellingen overneemt.

 • Actueel

Orde der artsen wil wettelijke reglementering van pret-echo's

Orde der artsen wil wettelijke reglementering van pret-echo's

De Orde der artsen is van oordeel dat echografieën voor niet-medische doeleinden (zogenaamde 'pret-echo's') wettelijk aan banden moeten gelegd worden. De nationale raad waarschuwt voor de mogelijke gezondheidsrisico's van 3D/4D-echografieën van de foetus.

 • Actueel

Vandeurzen twijfelt aan filter Marcourt

Vandeurzen twijfelt aan filter Marcourt

Caroline Croo, Vlaams parlementslid voor de N-VA, interpelleerde in de Commissie WVG minister Jo Vandeurzen (CD&V) naar zijn houding tegenover het advies van de Planningscommissie om het de 60/40-verhouding voor de contingentering te wijzigen. Vandeurzen ziet - op dit ogenblik - geen redenen om aan de verhouding te sleutelen.

 • ActueelTwaalf procent geslaagd op toelatingsexamen arts

Twaalf procent geslaagd op toelatingsexamen arts

Van de 4.993 studenten die begin juli deelnamen aan het toelatingsexamen voor arts en tandarts, is 12,1 procent geslaagd. Dat is een stijging tegenover het eerste examenmoment vorig jaar, toen 10,6% erdoor was.

 • Actueel

Supplement ongewone raadpleging komt er aan

Supplement ongewone raadpleging komt er aan

Binnenkort zullen huisartsen in twee situaties een supplement van 20 euro kunnen vragen bij een raadpleging: bij een eerste consult in een woonzorgcentrum, en bij een 75-plusser die net een langdurig ziekenhuisverblijf achter de rug heeft. De ontwerptekst ligt bij de Raad van State.

 • Actueel


Tal van genen blijven actief na de dood van hun eigenaar

Tal van genen blijven actief na de dood van hun eigenaar

Een precieze definitie van de dood geven is soms moeilijker dan je zou denken. En het wordt er niet eenvoudiger op, nu onderzoekers van de University of Washington in Seattle zgn. zombiegenen ontdekt hebben, die heel wat implicaties zouden kunnen hebben.

 • Medisch