Hoe staat het met uw kennis omtrent hepatitis C?

Hoe staat het met uw kennis omtrent hepatitis C?

Dit jaar lanceert de Wereld Hepatitis Dag een wereldwijde beweging, 'NoHep' genaamd, om het hepatitis C virus (HCV) volledig uit te roeien. Hoe staat het met de kennis van Belgische huisartsen omtrent HCV? Een representatieve steekproef bij 100 huisartsen in december 2015 legt enkele pijnpunten bloot.

 • Actueel

Beroepsgeheim opheffen voor genitale verminking?

Beroepsgeheim opheffen voor genitale verminking?

De Orde brengt een negatief advies uit over een wetsvoorstel dat het beroepsgeheim van de arts wil opheffen bij genitale verminking. Ook de verplichting om deze vaststelling in het EPD te noteren, vindt de Orde maar niets.

 • Actueel

WIV wordt Sciensano

WIV wordt Sciensano

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) smelten samen. De ministerraad van 20 juli keurde de opricht ing van een nieuwe instelling goed die de opdrachten van de twee bestaande instellingen overneemt.

 • Actueel
Orde der artsen wil wettelijke reglementering van pret-echo's

Orde der artsen wil wettelijke reglementering van pret-echo's

De Orde der artsen is van oordeel dat echografieën voor niet-medische doeleinden (zogenaamde 'pret-echo's') wettelijk aan banden moeten gelegd worden. De nationale raad waarschuwt voor de mogelijke gezondheidsrisico's van 3D/4D-echografieën van de foetus.

 • Actueel

Vandeurzen twijfelt aan filter Marcourt

Vandeurzen twijfelt aan filter Marcourt

Caroline Croo, Vlaams parlementslid voor de N-VA, interpelleerde in de Commissie WVG minister Jo Vandeurzen (CD&V) naar zijn houding tegenover het advies van de Planningscommissie om het de 60/40-verhouding voor de contingentering te wijzigen. Vandeurzen ziet - op dit ogenblik - geen redenen om aan de verhouding te sleutelen.

 • Actueel

Zorgverleners spontaan aan het werk bij aanslag Nice

Zorgverleners spontaan aan het werk bij aanslag Nice

Naast de 84 doden, maakte de aanslag in Nice ook tientallen gewonden - waarvan er 18 in 'absoluut levensgevaar' verkeren. Twee noodplannen werden geactiveerd.

 • Actueel

Ziekenhuisinspecties leverden 29 rode knipperlichten op

Ziekenhuisinspecties leverden 29 rode knipperlichten op

Wouter Colson - Zorginspectie stelt een vooruitgang vast voor patiëntenveiligheid in de Vlaamse ziekenhuizen. De Vlaamse overheidsinstelling zette alle inspectieverslagen voor het publiek online. Knipperlichten voor risicosituaties zijn er vooral wat betreft de permanente personeelsbezetting op de spoed en de diensten intensieve zorg.

 • Actueel

Twaalf procent geslaagd op toelatingsexamen arts

Twaalf procent geslaagd op toelatingsexamen arts

Van de 4.993 studenten die begin juli deelnamen aan het toelatingsexamen voor arts en tandarts, is 12,1 procent geslaagd. Dat is een stijging tegenover het eerste examenmoment vorig jaar, toen 10,6% erdoor was.

 • Actueel


'Centraal ethisch college' zet veiligheid op de helling

'Centraal ethisch college' zet veiligheid op de helling

Er komt een centraal ethisch college dat de rol van de ethische commissies voor klinische experimenten overneemt. Met die maatregel wil minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD) tegemoet komen aan een Europese Verordening. Maar de universitaire ziekenhuizen trekken aan de alarmbel.

 • Actueel

Tal van genen blijven actief na de dood van hun eigenaar

Tal van genen blijven actief na de dood van hun eigenaar

Een precieze definitie van de dood geven is soms moeilijker dan je zou denken. En het wordt er niet eenvoudiger op, nu onderzoekers van de University of Washington in Seattle zgn. zombiegenen ontdekt hebben, die heel wat implicaties zouden kunnen hebben.

 • Medisch


Nieuwe oproepen euthanasie- en abortuscommissie

Nieuwe oproepen euthanasie- en abortuscommissie

Vrijdag verscheen voor een derde keer een oproep voor nieuwe leden voor de Euthanasiecommissie in het Staatsblad - en meteen een nieuwe oproep voor de Abortuscommissie. De voorwaarden voor de kandidaten werden iets versoepeld.

 • Actueel

Momala: van hackathon naar de praktijk in Afrika

Momala: van hackathon naar de praktijk in Afrika

In maart won start-up Momala de eerste hackathon m-health in België met een app die het mogelijk moet maken om malaria te diagnosticeren. Amref Flying Doctors, een NGO die actief is in Afrika, pikte een tweet van het winnende team op. Enkele afspraken later mocht het Momala-team naar Kenia afreizen om aldaar de praktijk van malariadiagnostiek te bestuderen.

 • Actueel