Meerlingzwangerschap verviervoudigt morbiditeit bij moeder

Meerlingzwangerschap verviervoudigt morbiditeit bij moeder

Het is bekend dat tweelingzwangerschappen een hoger risico inhouden op pre-eclampsie, anemie, keizersnede en postpartumbloeding. Over ernstige morbiditeit bij de moeder (EMM) is echter veel minder bekend, wat des te meer te betreuren valt aangezien hun aantal almaar toeneemt als gevolg van het feit dat vrouwen op steeds latere leeftijd kinderen krijgen en er vaker technieken voor medisch begeleide voortplanting worden toegepast.

 • Medisch

Brexit: NHS waarschuwt voor de gevolgen

Brexit: NHS waarschuwt voor de gevolgen

Vorige week stemde een meerderheid van de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie (EU). Voor velen onder hen was een belangrijke incentive misschien wel de belofte van de Brexit-voorstanders om een groot deel van het budget dat normaal gezien naar de EU gaat, bij een vertrek in de National Health Service te pompen. Maar niet lang na het bekendmaken van de uitslag moest het 'Leave'-kamp die woorden al intrekken...

 • Actueel

Zeven kraamafdelingen zijn Maggie De Block voor

Zeven kraamafdelingen zijn Maggie De Block voor

Wat doe je als een minister voortdurend pleit voor samenwerking en netwerking tussen ziekenhuizen en tegelijkertijd ook het aantal ligdagen na een bevalling wil reduceren? Je combineert beide en je bundelt alle expertise. Zeven kraamafdelingen van zes ziekenhuizen - goed voor 4.500 bevallingen per jaar - doen dat nu in het pilootproject 'Moederzorg'.

 • Actueel
Methadonbehandeling vereist multidisciplinaire ondersteuning

Methadonbehandeling vereist multidisciplinaire ondersteuning

Artsen die geregeld methadon voorschrijven moeten samenwerken met de erkende gespecialiseerde multidisciplinaire hulpverlening. Zelf een parallel circuit uitbouwen is deontologisch niet verantwoord, stelt de Orde in een recent advies.

 • Actueel

Blijven Britse GP's 'tweederangsartsen' door Brexit?

Blijven Britse GP's 'tweederangsartsen' door Brexit?

Britse GP's behoren tot een minderheid van Europese huisartsen die wettelijk niet als specialisten erkend worden. Ze hoopten dat een Europese Richtlijn hier binnenkort verandering in zou brengen. Maar de Brexit steekt stokken in de wielen.

 • Actueel
Ziekenhuizen dreigen zonder narcotica te vallen

Ziekenhuizen dreigen zonder narcotica te vallen

De volgende maanden zal een hele rist narcotica in onze ziekenhuizen onvoldoende tot niet voorradig zijn. "Als er niet onmiddellijk een oplossing komt, zullen de chirurgen deze zomer alleen de hoogst dringende operaties kunnen uitvoeren", klinkt het bij de ziekenhuisapothekers. Dat staat vandaag in het vakblad 'de Apotheker'.

 • Actueel

Wet 'diverse bepalingen' legt verplicht EMD vast

Wet 'diverse bepalingen' legt verplicht EMD vast

Vanaf 2020 moeten huisartsen de gegevens over hun patiënten verplicht registreren in een EMD. Dat stond al in het Actieplan e-Gezondheidszorg maar het wordt nu ook wet. De ministerraad keurde vandaag (vrijdag 24/6) een wetsvoorstel goed met 'diverse bepalingen over gezondheid'. Bij die diverse bepalingen hoort ook dat niet-zorgprofessionals onder bepaalde omstandigheden een oriënterende hiv-test kunnen afnemen, en dat de DGEC-controleartsen langere onderzoekstermijnen krijgen.

 • Actueel
Edgard Francken plant bomen voor Boliviaanse kankerkliniek

Edgard Francken plant bomen voor Boliviaanse kankerkliniek

"Sinds ik het wat rustiger aan doe, hou ik me vooral bezig met ons bomenpark", vertelt dr. Edgard Francken (66). Hij vertrok bijna vier decennia geleden naar het Zuid-Amerikaanse land Bolivia om er als missionaris-arts te werken. Dezer dagen lobbyt hij vooral opdat 'zijn' stad Oruro een kankerkliniek krijgt. Het park met 1200 bomen is daartoe een eerste aanzet.

 • Cultuur

Minder administratieve rompslomp voor ziekenhuisartsen

Minder administratieve rompslomp voor ziekenhuisartsen

Een nieuwe omzendbrief is in de maak voor hoofdstuk IV-geneesmiddelen in het ziekenhuis. Voor opgenomen of voor ambulant behandelde patiënten zal de ziekenhuisarts niet telkens opnieuw een voorafgaande toestemming aan de adviserend arts moeten vragen. Er is nog geen witte rook voor de overeenkomst rond borstreconstructie.

 • Actueel

"Hevel gezondheidsbeleid over naar gemeenschappen"

"Hevel gezondheidsbeleid over naar gemeenschappen"

"In 2014 was de artsendensiteit in de Franse gemeenschap 29% hoger dan in de Vlaamse gemeenschap. Indien minister De Block het voorstel van de planningscommissie zou aanvaarden dan neemt het onevenwicht nog verder toe. Dit hypothekeert verder de toekomstkansen van de Vlaamse jongeren." Aldus dokter Geert Debruyne, voorzitter van het Vlaams GeneeskundigenVerbond.

 • Actueel

Museum Dirk De Wachter

Museum Dirk De Wachter

Het Museum Dr. Guislain wordt het Museum Dirk De Wachter. Tijdelijk althans. De bekende ...

 • Actueel

Is uw praktijk over vijf jaar achterhaald?

Is uw praktijk over vijf jaar achterhaald?

Zal uw praktijk er binnen afzienbare tijd helemaal anders uitzien? Volgens Erik van den Dobbelsteen is het hoog tijd om niet enkel in uw praktijk, maar ook aan uw praktijk te werken.

 • Praktijk


Spaanse stem in Mechelen

Spaanse stem in Mechelen

De editie 2016 van 'Mechelen hoort Stemmen' van het Festival van Vlaanderen is ondertussen ...

 • Cultuur

Handjevol walnoten per dag voorkomt colonkanker

Handjevol walnoten per dag voorkomt colonkanker

Het was al bekend dat walnoten cardiovasculaire aandoeningen tegengaan en de slechte cholesterol verlagen. Nu hebben Amerikaanse onderzoekers in een muizenmodel aangetoond dat regelmatig walnoten eten ook colonkanker kan voorkomen, met name bij mannen.

 • Medisch

"We stellen Nederlandstalige zorg in Brussel juist veilig"

"We stellen Nederlandstalige zorg in Brussel juist veilig"

"Het voorstellen alsof Nederlandstalige patiënten in Brussel voortaan geen toegang meer hebben tot zorg in het Nederlands is absoluut niet waar. We willen dat juist veilig stellen." Aldus dokter Tine Dusauchoit. Ze reageert op het kortgeding dat twee Brusselse huisartsen aanspanden tegen de eigen kring (AK 2455).

 • Actueel