Aandeel goedkope medicijnen blijft laag

Aandeel goedkope medicijnen blijft laag

In 2015 had 30% van de voorschriften in ons land betrekking op goedkope geneesmiddelen, een stijging met 6% ten opzichte van 2012. Vergeleken met Duitsland (80%) en Nederland (70%) blijft het aandeel goedkope medicijnen in België echter laag. Dat blijkt uit een studie van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

28 februari: dag van de zeldzame ziekten

28 februari: dag van de zeldzame ziekten

Op deze dag van de zeldzame ziekten lanceert het Belgisch college voor menselijke erfelijkheid en zeldzame ziekten een nieuwe website www.college-genetics.be. Ondertussen wijst Pharma.be, de vereniging van de geneesmiddelenindustrie, erop dat voor amper 1% van de zeldzame ziekten een behandeling bestaat.

Symposium - De arts van morgen
'Patiënt betaalt wél meer'

'Patiënt betaalt wél meer'

Patiënten moeten wel degelijk dieper in hun zakken tasten voor de gezondheidszorg, stellen de socialistische ziekenfondsen. Door het uitblijven van akkoorden rekenen zorgverstrekkers meer supplementen aan. De uitzondering zijn de huisartsen.

Brucosport focust op voetbal

Brucosport focust op voetbal

Op 11 maart 2017 organiseert Brucosport haar 30ste sportcongres. Om dit lustrum extra luister bij te zetten, werd er gekozen voor een internationale formule met Engels als voertaal.

Verzekeringscomité legt kinesitherapeuten overeenkomst op

Verzekeringscomité legt kinesitherapeuten overeenkomst op

Een meerderheid van de stemgerechtigde leden van het Verzekeringscomité van het Riziv stemde voor een tekst die de kinesitherapeuten een tarievenovereenkomst oplegt. Axxon, de representatieve beroepsvereniging voor kinesitherapeuten, roept kinesitherapeuten massaal 'maar veilig' te deconventioneren.

Honden in de strijd tegen darmkanker

Honden in de strijd tegen darmkanker

In Nederland loopt sinds 2014 een onderzoek waarbij honden worden ingezet om darmkanker op te sporen in ontlastingsmonsters. In 9 op de 10 gevallen tonen ze de monsters met darmkanker aan.

Artsenkrant in beeldLees meer

Stevige garanties moeten weg bereiden naar mini-akkoord

Stevige garanties moeten weg bereiden naar mini-akkoord

De regering verklaart zich bereid op korte termijn een aantal maatregelen uit te werken die het vertrouwen in het overlegmodel moeten herstellen. In afwachting roepen de artsensyndicaten hun leden op zich aan de overeengekomen tarieven te houden.

NV FPC Gent baat FPC Antwerpen uit

NV FPC Gent baat FPC Antwerpen uit

De ministerraad keurde vandaag (vrijdag 24/2) de overheidsopdracht oged voor de uitbating van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. De voorkeur ging uit naar de NV die ook al het FPC in Gent runt.

Natte of droge LMD: huidige aanpak in de praktijk

Natte of droge LMD: huidige aanpak in de praktijk

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) kan je vergelijken met een cardiovasculaire ziekte. Ook de preventiemaatregelen zijn dezelfde: gezonde voeding, voldoende bewegen en de risicofactoren onder controle houden. De behandeling is de laatste jaren niet veel veranderd: ze bestaat nog steeds uit injecties van anti-VEGF voor de natte vorm en vitaminesupplementen voor de droge vorm. Nieuw is dat het protocol voor de injecties aan 'real life'-omstandigheden werd aangepast. Meer uitleg van dr. Giulio Bamonte, oogchirurg, UZ Brussel.

De huisarts als loketbediende van het ziekenfonds

De huisarts als loketbediende van het ziekenfonds

"Voor de huisarts is het weinig respectvol om in het kader van de regeling derde betaler een euro te moeten vragen, de patiënt een bewijsje te moeten voorleggen en in de boekhouding dan nog een aparte rubriek te moeten voorzien", aldus Patrick Simons, huisarts in Halle, op het debat van de lokale kring.

Eerste lijn in een nieuwe versnelling?

Eerste lijn in een nieuwe versnelling?

Wouter Colson - Een meer doelstellingsgerichte zorg voor chronische patiënten wordt voor minister ...

'Patient centraal' zet huisarts centraal

'Patient centraal' zet huisarts centraal

Het Vlaams Artsensyndicaat publiceert naar aanleiding van de Conferentie Eerstelijnszorg een eigen Visietekst. Voor het VAS blijft de therapeutische vertrouwensrelatie tussen patiënt en huisarts het fundament van een goede eerstelijnszorg. Wil men nieuwe paden bewandelen, dan moet men wel eerst de klinische meerwaarde daarvan bewijzen.

Ga kijken naar kunst in de wachtruimte

Ga kijken naar kunst in de wachtruimte

Enige tijd geleden stelden we u in Artsenkrant het initiatief Kunst in de wachtruimte voor, waarvoor arts en kunstenaar samen op zoek gaan naar een passend kunstwerk voor in de wachtzaal. Benieuwd wat dat oplevert? Huisartsenpraktijk Besard-Pelgroms en psycholoog Maarten Dheedene stellen op 5 maart hun wachtruimte open voor het publiek.

Reorganisatie van de eerste lijn

Reorganisatie van de eerste lijn

Een meer doelstellingsgerichte zorg voor chronische patiënten wordt voor minister ...

'Inschrijven bij een vast zorgteam'

'Inschrijven bij een vast zorgteam'

Hoe de patiënt de kwaliteit van de zorg ervaart, heeft vooral te maken met het nanoniveau, vertelt professor De Maeseneer. Was de verpleegster vriendelijk? Stond de apotheker open voor vragen? Maar opdat het op het persoonlijke niveau zou lukken, moet het ook op de andere niveaus goed zitten. Hoe je dat organiseert in de eerste lijn was een van de centrale topics van de grote conferentie die vorige week donderdag plaatsvond.

Dr. Marc Cosyns lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

Dr. Marc Cosyns lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

Wat doet een arts in de Raad van de Nederlandse Taal en Letteren, denkt u misschien. Marc Cosyns volgt in de Raad zijn Nederlandse collega Frans Meyman op als vertegenwoordiger van de zorg- en welzijnssector. En dat is een logische keuze. Als professor huisartsgeneeskunde besteedt dokter Cosyns veel aandacht aan communicatie in de arts-patiëntrelatie. En bovendien: "Ik hou van taal. Daarom schrijf ik ook boeken."

Met Artsenkrant-Club naar Myanmar!

Met Artsenkrant-Club naar Myanmar!

Een van de hippe reisbestemmingen in Zuidoost-Azië de jongste jaren is ongetwijfeld ...