Alles over OFS

Een hormonale behandeling maakt al sinds decennia deel uit van de standaard adjuvante behandeling bij een premenopauzale vrouw met een primaire borstkanker die hormoonreceptorpositief (HR+) en HER 2-negatief is. Veel van deze studies zijn meer dan 10 tot 15 jaar geleden gestart en hebben nu een voldoende lange follow-up om iets zinvols over globale overleving te kunnen zeggen. Prof. Francois Duhoux (UCL) formuleerde een aantal inzichten die kunnen leiden tot een optimale behandeling.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.