Alles over Noel W. Clarke

DeFORMULA-509-studie (1) is uitgevoerd bij 345 patiënten (mediane leeftijd 64,7 jaar) met een PSA-gehalte > 0,1 ng/ml (mediaan 0,3 ng/ml) na een radicale prostatectomie, die minstens 1 risicofactor vertoonden. Alle patiënten hebben een salvage-radio-hormoontherapie gekregen en daarna naargelang van de randomisatie zes maanden bicalutamide (n = 172) of een combinatie van abirateronacetaat + prednison (AAP) + apalutamide (n = 173).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.