Alles over Monnet

In deze open-label, gerandomiseerde Franse fase III-studie werd bij 164 patiënten met een SCLC, die een recidief vertoonden na een eerstelijnsbehandeling met platinum plus etoposide, nagegaan of de huidige tweedelijnsbehandeling met topotecan wel degelijk efficiënter is dan het opnieuw toedienen van platinum plus etoposide.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.