...

Veel patiënten met een tumor die een laag risico inhoudt, ondergaan de gevolgen van een generische term: het woord 'kanker' wekt angst op.Zou het daarom niet beter zijn om minder ernstige ziekten een andere naam te geven opdat de patiënten zich minder angstig zouden voelen en opdat ze gemakkelijker zouden instemmen met een actieve bewaking?Misschien wel een goed idee, maar welke naam ga je dan kiezen? De nieuwe namen kunnen immers ook beangstigend zijn. We moeten bovendien ook vermijden dat patienten met een tumor met een laag risico zich niet meer laten volgen of zich onttrekken aan een actieve bewaking.De term 'kanker' verwijst nog altijd naar een ziekte die metastasen kan vormen, maar het metastaseringspotentieel is zeer wisselend: van < 5% in twintig jaar tot > 75% binnen een tot twee jaar.Keren we even terug naar Hippocrates en nemen we als voorbeeld borstkanker? Generische borstkanker omvat tumoren met een hoog risico op vroeg recidief (waarvoor over het algemeen een (soms mutilerende) chirurgische ingreep en systemische behandelingen (chemotherapie en andere) vereist zijn), tumoren met een risico op laat recidief (waarbij een lange hormoontherapie vereist is) en tumoren met een uitstekende prognose (kankerspecifieke overleving na 10 jaar van 100%, zelfs zonder systemische behandeling).Met specifieke tests kan je laagrisicoletsels, letsels met een matig risico en hoogrisicoletsels identificeren. Waarom dan de patiënten niet die informatie geven via een aangepaste terminologie? Zouden we de generische term 'kanker' niet beter laten vallen, een term die niets meer zegt, maar toch nog altijd beangstigend is?