...

Neurotrofe tyrosinereceptorkinase (NTRK) genfusietumoren ontstaan als het gen coderend voor het TRK-eiwit (NTRK 1, NTRK 2, NTRK 3) is gebroken en het deel van het gen dat codeert voor het kinasedomein fuseert met een ander gen, wat leidt tot de vorming van oncogene TRK-fusie- eiwitten. NTRK-genfusie leidt tot een overexpressie van de kinasewerking met ongecontroleerde celdeling en tumorgroei tot gevolg. Deze genfusie kan worden teruggevonden in tumoren bij kinderen en volwassenen en in verschillende frequenties bij verschillende tumortypes. Dit maakt dat er een optie is om een oncologische precisiebehandeling te gebruiken voor patiënten met deze tumoren, maar de incidentie is laag. In België wordt het jaarlijks aantal kankerpatiënten met een NTRK-genfusie geschat op een 15-tal, wat maakt dat de zoektocht naar deze patiënten een grote uitdaging is. Er zijn verschillende manieren om NTRK- genfusies te bepalen, elk met zijn voor- en nadelen. Helaas wordt op dit moment geen enkele test terugbetaald. Daarom is het zeer belangrijk om NTRK-positieve patiënten op een efficiënte manier te detecteren. Volgens de ESMO-richtlijnen is een sequencing platform mogelijk niet in elk lab beschikbaar, vandaar dat zij een tweestapsbenadering aanraden. Ze adviseren om eerst een immunohistochemische (IHC) test af te nemen. Als deze positief is, wordt next generation sequencing (NGS) aanbevolen om de positieve test te bevestigen. In België staan de NTRK-genen nog niet in de lijst van de NGS-conventie. Bovendien geldt deze conventie alleen voor DNA-sequencing en niet voor RNA-sequencing, terwijl die laatste momenteel de voorkeursmethode is om NTRK-genfusies te detecteren. De VENTANA pan-TRK (EPR17341) test van Roche Diagnostics is de eerste IHC in-vitrotest die de expressie van de drie TRK-eiwitten kan detecteren. De test kan echter geen onderscheid maken tussen wild-type expressie en expressie geïnduceerd door een oncogene genfusie. Wild-type TRK-eiwitexpressie komt in de meeste solide tumoren niet veel voor, in tegenstelling tot tumoren met een NTRK-genfusie-eiwit die meestal een aanzienlijk niveau van TRK- domeinexpressie hebben. Het gebruik van een IHC-test heeft verschillende voordelen, aangezien de test beschikbaar is in elk pathologielabo. De test is snel en goedkoop. Het kleurpatroon kan in sommige gevallen meer info verschaffen over de fusiepartner. Daarbij tonen de eerste resultaten dat ongeveer 10% van alle tumoren pan-TRK IHC-positief zijn, wat maakt dat het aantal NGS-testen drastisch verminderd kan worden.