...

De 'anderhalve meter' en 'social distancing' zijn begrippen geworden die zelfs gekend zijn door lagereschoolkinderen. Deze covidpandemie heeft onze totale leefwereld ingepakt. In deze BOhN laten we een aantal experten reflecteren op de impact van de eerste covidgolf op het oncologisch functioneren. Professor Annemans was te gast in onze studio om zijn visie op de eerste lockdown uit de doeken te doen. Ook wij, redactie en journalisten van de BOhN, hebben ons aangepast aan deze nieuwe maatschappij. 'Op congres gaan' betekent nu aan je bureel plaatsnemen, en achter je computerscherm surfen van de ene sessie naar de andere. Maar natuurlijk mis je het menselijk contact en de interactie met collega's. Een aantal nationale congressen hebben dit proberen op te vangen door het organiseren van hybride meetings. Een beperkt aantal mensen live aanwezig op de meeting, de anderen volgen virtueel. BMUC werd op deze manier georganiseerd en de BOhN was erbij om een verslag te schrijven van de meest interessante presentaties. Ook het jaarlijkse ESMO-congres hebben we op deze manier gevolgd. Het oncologisch onderzoek laat zich echt niet stoppen door dit virus en zoals elk jaar waren sommige resultaten verrassend, andere dan weer hoopgevend voor patiënten met moeilijk behandelbare kankers. De vele gepresenteerde data hebben gezorgd voor deze lijvige BOhN. Mochten we in de voorbije edities van de BOhN al terugkijken op onze eerste voorzichtige passen in de virtuele wereld, dan hebben we de voorbije maanden deze ingeslagen weg verder geëxploreerd. Samenwerkingsverbanden met een aantal beroepsverenigingen resulteerden in een aantal virtuele meetings, die ofwel de belangrijkste data van een congres belichtten of die een update gaven van recente literatuur binnen een bepaald oncologisch domein. In deze BOhN vinden jullie een aantal samenvattingen van dergelijke meetings. In de komende weken, maanden, blijven we dit pad verder bewandelen. De redactie wenst u veel leesplezier.