...

De mediane follow-up bedroeg 5,4 jaar (IQR 3,6-6,7) voor beide behandelingsgroepen, en men noteerde gedurende deze periode een ziektevrij overlevingsevent bij 265 (13%) van de 2.043 patiënten in de 6-maandgroep en 247 (12 %) van de 2.045 patiënten in de 12-maandgroep.De ziektevrije vierjaarsoverleving bedroeg 89,4% (95% CI 87,9-90,7) in de 6-maand groep en 89,8% (88,3-91,1) in de 12-maandgroep (hazard ratio 1,07 [90% CI 0,93-1,24], niet-inferioriteit p = 0,011), hetgeen aantoont dat de 6-maandsbehandeling niet inferieur is.Ook de algemene overleving toonde een niet-inferioriteit van de 6-maandsbehandeling. Deze bedroeg 94,8% [95% CI 93,7-95,8] in de 12-maandsgroep en 93,8% [92,6-94,9] in de 6-maandsgroep, (HR 1·14 [90 % CI 0,95-1,37], niet-inferioriteit p = 0,0010). De 6-maandsbehandeling met trastuzumab resulteerde in een kleiner aantal patiënten die ernstige bijwerkingen vertoonden (373 [19%] van de 1.939 patiënten versus 459 [24%] van de 1.894 patiënten, p = 0,0002). De belangrijkste nevenwerkingen, die frequenter voorkwamen bij 12 maanden behandeling waren: hoesten (82 [4,3 %] 1.894 patiënten in de 12-maandsgroep versus 44 [2,3 %] van de 1.939 patiënten in de 6-maandsgroep, p = 0,00049), palpitaties (91 [4,8 %] versus 52 [2,7%], p = 0,00072), vermoeidheid (226 [11,9%] versus 167 [8,6%], p = 0,00086), pijn (98 [5,2%] versus 62 [3,2%], p = 0,0029), rillingen (67 [3,5%] versus 40 [2,1%], p = 0,0075), spier- of gewrichtspijn (215 [11,4 %] versus 174 [9,0 %], p = 0,017), en nausea (35 [1,9 %] versus 20 [1,0 %], p = 0,047). Bovendien bemerkte men deze bijwerkingen vooral gedurende de periode van 7-12-maanden. Ook ernstige bijwerkingen werden meer aangetroffen in de 12-maandsgroep (men noteerde 67 ernstige bijwerkingen bij 64 patiënten in de 12-maandsgroep en 34 bij 29 patiënten in de 6-maandsgroep) en dit ook vooral tijdens de periode van 7-12 maanden. Het betrof hier vooral cardiale toxiciteit die aanleiding gaf tot voortijdig stopzetten van de trastuzumab bij 146 (8%) van de 1.894 patiënten in de 12-maandsgroep en 61 (3%) van de 1.939 patiënten in de 6-maandsgroep (p < 0,0001). Earl, H.M., Hiller, L., Vallier, A-L. et all: 6 versus 12 months of adjuvant trastuzumab for HER2-positive early breast cancer (PERSEPHONE): 4-year disease-free survival results of a randomised phase 3 non-inferiority trial. Lancet Oncol 2019. Published Online June 6, 2019 http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(19)30650-6