...

De mediane follow-up bedroeg 20,1 maanden (IQR 12,9-27,8). Men noteerde 304 progressievrije overlevingsvoorvallen: 161 (79%) in de standaard chemotherapiegroep en 143 (70%) in de bevacizumabgroep. De mediane progressievrije overleving bedroeg 8,8 maand (95% CI 8,4-9,3) in de standaard chemotherapiegroep en 11,8 maand (10,8-12,9) in de bevacizumabgroep (HR 0,51 [95% CI 0,41-0,65]; p<0,0001). Men noteerde 147 overlijdens onder de 406 patiënten: 68 (34%) in de standaard chemotherapiegroep en 79 (39%) in de bevacizumabgroep. De mediane algemene overleving was bijgevolg niet significant verschillend tussen beide groepen.De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3-4 waren hypertensie (20 [10%] in de standaard chemotherapiegroep tegenover 58 (29%) in de bevacizumabgroep), vermindering van de neutrofielen (81 [41%] tegenover 80 [40%]), en vermindering van de bloedplaatjes (43 [22%] tegenover 61 [30%]). Het onderbreken van de behandeling omwille van bijwerkingen was gelijkwaardig tussen beide groepen (14 patiënten [7%] in de standaard chemotherapiegroep tegenover 14 [7%] in de bevacizumabgroep). In de standaard chemotherapiegroep waren de redenen om de behandeling te onderbreken hematologische toxiciteit (6 patiënten [3%]), cardiale toxiciteit (3, inbegrepen een overlijden), allergische reactie (2), infectie (een overlijden ten gevolge van sepsis), erythema multiforme (1), en respiratoir distress syndroom (1). In de bevacizumabgroep, waren de redenen voor het onderbreken van de behandeling hematologische toxiciteit (6 patiënten [3%]), darmobstructie of darmperforatie (2, inbegrepen een overlijden), infectie (2), maagbloeding (1), depressie (1), pericardiale effusie (1), en hypertensie (1). Pignata, S., Lorusso, D., Joly, F. et all: Carboplatin-based doublet plus bevacizumab beyond progression versus carboplatin-based doublet alone in patients with platinum-sensitive ovarian cancer: a randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021; Vol 22: 267-76. DOI:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30637-9