...

Deze studie werd uitgevoerd door het Internationale Centrum voor Kankeronderzoek (IARC), het kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het centrum schat dat overgewicht en obesitas verantwoordelijk waren voor 3,6% (ongeveer 481.000 gevallen) van het totale aantal nieuwe gevallen van kanker bij volwassenen in 2012. Die analyse is gebaseerd op Globocan 2012, een uitgebreide gegevensbank die informatie verzamelt over de incidentie van en de sterfte aan kanker in 184 landen. De rijke landen worden het meest getroffen: bijna twee derde (64%) van de kankers die in Noord-Amerika (111.000 nieuwe gevallen, bijna een kwart van het totale aantal nieuwe gevallen wereldwijd) en Europa wordt geregistreerd, is gerelateerd aan obesitas. Het aantal is het laagst in zwart Afrika (7.300 kankergevallen). In Europa wordt vooral Oost-Europa getroffen (65.000 gevallen van kanker). De studie toont aan dat de relatie tussen kanker en obesitas sterker is bij vrouwen dan bij mannen, grotendeels als gevolg van endometrium- en borstkanker na de menopauze. Bij mannen is overgewicht verantwoordelijk voor 1,9% (136.000) van de nieuwe gevallen van kanker in 2012; bij vrouwen is dat 5,4% (345.000).