...

Bij univariate analyse correleerde lymfeklierinvasie met het vrouwelijke geslacht, aanwezigheid van een ulceratie, een maagkanker > 2 cm, invasie van de submucosa, een gemengd macroscopisch type (polypoïd, geïndureerd, uitgehold) en invasie in aders en lymfevaten, maar niet met de leeftijd, de ligging en het aantal carcinomen. Bij multivariate analyse correleerden 4 criteria significant met lymfekliermetastasen: het vrouwelijke geslacht, invasie van de submucosa, de grootte van de tumor en invasie van de lymfevaten. (referentie: Lee JH et al. Brit J Surg. 2012;99:1688)