...

De auteurs hebben 25.871 proefpersonen tussen november 2011 en maart 2014 gerandomiseerd naar vitamine D3 (cholecalciferol) in een dosering van 2.000 IE/d (n = 12.927) of een placebo (n = 12.944). Het primaire eindpunt was de incidentie van invasieve kanker ongeacht het type.Tijdens een mediane follow-up van 5,3 jaar werd een invasieve kanker gediagnosticeerd bij 793 proefpersonen van de vitamine D-groep en bij 824 proefpersonen van de placebogroep (hazard ratio 0,96, p = 0,47). Er werd geen significant verschil in de incidentie van borstkanker (124 vs. 122 proefpersonen, HR = 1,02, 95% betrouwbaarheidsinterval 0,79-1,31), prostaatkanker (192 vs. 219, HR = 0,88, 95% BI = 0,72-1,07) of colorectale kanker (51 vs. 47, HR = 1,09, 95% BI = 0,73-1,62) waargenomen tussen de twee groepen. Evenmin was er een significant verschil in kankersterfte (in het totaal zijn respectievelijk 154 en 187 proefpersonen overleden tijdens de follow-up) (HR = 0,83, 95% BI = 0,67-1,02). Bij een post-hocanalyse na exclusie van de eerste twee jaar van de follow-up werd geen significant verschil in de incidentie van invasieve kanker vastgesteld ongeacht het type (490 vs. 522, HR = 0,94, 95% BI = 0,83 à 1,06), maar was de kankersterfte mogelijk wat lager in de vitamine D-groep (aantal sterfgevallen 112 vs. 149, HR = 0,75, 95% BI = 0,59-0,96).Er werd geen significant verschil vastgesteld in de incidentie van ernstige cardiovasculaire accidenten (HR = 0,97, p = 0,69) of de cardiovasculaire sterfte (HR = 1,11, 95% BI = 0,88-1,40). De auteurs concluderen dan ook dat vitamine D-supplementen de incidentie van invasieve kanker of cardiovasculaire accidenten niet verlagen in vergelijking met placebo.Manson JE et al. Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2018 Nov 10. doi: 10.1056/NEJMoa1809944. [Online gepubliceerd voor de papieren versie] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809944