Abemaciclib is een geneesmiddel dat de cyclinedependente kinasen 4 en 6 remt en vooral actief is op CDK4. Abemaciclib werd onderzocht in de MONARCH-3-studie, een gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase 3-studie bij vrouwen met een HER2- HR+ gevorderde borstkanker met een lokaal of regionaal recidief of metastasen op afstand die werden behandeld met een aromataseremmer (volgens de keuze van de onderzoeker).

Een goed uitgevoerde studie

De patiënten werden gestratificeerd volgens de ligging van de metastasen: viscerale metastasen (54%), botmetastasen en beide (34%) en naargelang ze al dan niet een hormoontherapie kregen. Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving (PFS).

Angelo di Leo (Prato, Italië) presenteerde de resultaten van een vooraf gespecificeerde tussentijdse analyse. Op dat ogenblik bedroeg de mediane follow-up 17,8 maanden.

In het totaal werden 493 gemenopauzeerde vrouwen in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar abemaciclib continu 150 mg 2x/d (n = 328) of een placebo (n = 165).

Alle patiënten werden verder behandeld met anastrozol 1 mg/d of letrozol 2,5 mg/d. De patiënten hadden nog geen behandeling gekregen voor metastasen. Een adjuvante hormoontherapie was evenwel toegestaan. Bijna de helft van de patiënten had voordien al een neoadjuvante of adjuvante hormoontherapie gekregen.

De demografische en klinische kenmerken waren vergelijkbaar in de twee behandelingsgroepen. De mediane leeftijd was 63 jaar. Van de patiënten had 55-60% metastasen (en bij bijna 40% van de patiënten ging het om de novo metastasen).

Een paar azen

De studies PALOMA-2 en MONALEESA-2 werden uitgevoerd bij soortgelijke patiënten als de MONARCH-3-studie. De resultaten waren vergelijkbaar. In de MONARCH-3-studie was de combinatie van abemaciclib en een aromataseremmer effectiever dan een aromataseremmer in monotherapie. Op het ogenblik van de analyse was de mediane PFS nog niet bereikt in de groep die de combinatietherapie kreeg; in de placebogroep was de mediane PFS 14,7 maanden, dus een daling van het risico op tumorprogressie met ongeveer 45% (HR = 0,543; 95% BI = 0,409-0,723; p < 0,000021) bij de tussentijdse analyse. Het percentage objectieve respons bedroeg 48,2% met de combinatietherapie en 34,5% met een aromataseremmer alleen (p-0,002). Bij de patiënten met een meetbare ziekte was het verschil in ORR hetzelfde en significant: 59,2% versus 43,8% (p = 0,004). Bij analyse van vooraf gespecificeerde subgroepen werden geen verschillen vastgesteld.

De auteurs hebben ook een explorerende analyse verricht volgens de ernst van de ziekte. De meest aangetaste patiënten bleken het meeste baat te vinden bij de behandeling. "Dat was met name zo bij patiënten met levermetastasen", legde Angelo di Leo uit. "Patiënten zonder metastase of met één of twee botmetastasen daarentegen vonden minder baat bij de behandeling."

De bijwerkingen waren de bijwerkingen die te verwachten zijn met die geneesmiddelen. Abemaciclib veroorzaakt vooral spijsverteringsstoornissen en met name diarree. Die bijwerkingen treden gewoonlijk op binnen 7-10 dagen na het starten van de behandeling. In tegenstelling tot andere geneesmiddelen van die farmacotherapeutische categorie veroorzaakt abemaciclib weinig neutropenie.

Na de twee andere studies toont dus ook de MONARCH-3-studie aan dat een eerstelijnstherapie met een CDK4/6-remmer en een aromataseremmer de PFS verlengt. Dat alles zou moeten leiden tot een grondige wijziging van de behandeling van een dergelijke borstkanker.

Di Leo A. et al. MONARCH 3: Abemaciclib as initial therapy for patients with HR+/HER2- advanced breast cancer. ESMO 2017 Abstract# 236O.

Abemaciclib is een geneesmiddel dat de cyclinedependente kinasen 4 en 6 remt en vooral actief is op CDK4. Abemaciclib werd onderzocht in de MONARCH-3-studie, een gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase 3-studie bij vrouwen met een HER2- HR+ gevorderde borstkanker met een lokaal of regionaal recidief of metastasen op afstand die werden behandeld met een aromataseremmer (volgens de keuze van de onderzoeker).Een goed uitgevoerde studieDe patiënten werden gestratificeerd volgens de ligging van de metastasen: viscerale metastasen (54%), botmetastasen en beide (34%) en naargelang ze al dan niet een hormoontherapie kregen. Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving (PFS).Angelo di Leo (Prato, Italië) presenteerde de resultaten van een vooraf gespecificeerde tussentijdse analyse. Op dat ogenblik bedroeg de mediane follow-up 17,8 maanden.In het totaal werden 493 gemenopauzeerde vrouwen in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar abemaciclib continu 150 mg 2x/d (n = 328) of een placebo (n = 165).Alle patiënten werden verder behandeld met anastrozol 1 mg/d of letrozol 2,5 mg/d. De patiënten hadden nog geen behandeling gekregen voor metastasen. Een adjuvante hormoontherapie was evenwel toegestaan. Bijna de helft van de patiënten had voordien al een neoadjuvante of adjuvante hormoontherapie gekregen.De demografische en klinische kenmerken waren vergelijkbaar in de twee behandelingsgroepen. De mediane leeftijd was 63 jaar. Van de patiënten had 55-60% metastasen (en bij bijna 40% van de patiënten ging het om de novo metastasen).Een paar azenDe studies PALOMA-2 en MONALEESA-2 werden uitgevoerd bij soortgelijke patiënten als de MONARCH-3-studie. De resultaten waren vergelijkbaar. In de MONARCH-3-studie was de combinatie van abemaciclib en een aromataseremmer effectiever dan een aromataseremmer in monotherapie. Op het ogenblik van de analyse was de mediane PFS nog niet bereikt in de groep die de combinatietherapie kreeg; in de placebogroep was de mediane PFS 14,7 maanden, dus een daling van het risico op tumorprogressie met ongeveer 45% (HR = 0,543; 95% BI = 0,409-0,723; p < 0,000021) bij de tussentijdse analyse. Het percentage objectieve respons bedroeg 48,2% met de combinatietherapie en 34,5% met een aromataseremmer alleen (p-0,002). Bij de patiënten met een meetbare ziekte was het verschil in ORR hetzelfde en significant: 59,2% versus 43,8% (p = 0,004). Bij analyse van vooraf gespecificeerde subgroepen werden geen verschillen vastgesteld.De auteurs hebben ook een explorerende analyse verricht volgens de ernst van de ziekte. De meest aangetaste patiënten bleken het meeste baat te vinden bij de behandeling. "Dat was met name zo bij patiënten met levermetastasen", legde Angelo di Leo uit. "Patiënten zonder metastase of met één of twee botmetastasen daarentegen vonden minder baat bij de behandeling."De bijwerkingen waren de bijwerkingen die te verwachten zijn met die geneesmiddelen. Abemaciclib veroorzaakt vooral spijsverteringsstoornissen en met name diarree. Die bijwerkingen treden gewoonlijk op binnen 7-10 dagen na het starten van de behandeling. In tegenstelling tot andere geneesmiddelen van die farmacotherapeutische categorie veroorzaakt abemaciclib weinig neutropenie.Na de twee andere studies toont dus ook de MONARCH-3-studie aan dat een eerstelijnstherapie met een CDK4/6-remmer en een aromataseremmer de PFS verlengt. Dat alles zou moeten leiden tot een grondige wijziging van de behandeling van een dergelijke borstkanker.Di Leo A. et al. MONARCH 3: Abemaciclib as initial therapy for patients with HR+/HER2- advanced breast cancer. ESMO 2017 Abstract# 236O.