...

Na 10,3 jaar kunnen we zo één kanker vermijden per 1000 gescreende mensen. Een patiënt met een levensverwachting van meer dan 10 jaar zou zich dus moeten laten screenen. Als de levensverwachting echter korter is dan 5 jaar, wegen de gunstige effecten waarschijnlijk niet op tegen de mogelijke risico's op bijwerkingen van de screening. W at de screening op borstkanker betreft, na de screening moeten we 3,0 jaar wachten om 1 sterfgeval als gevolg van borstkanker te vermijden per 5000 gescreende vrouwen; na 10 jaar zullen we 1 sterfgeval vermijden per 1000 gescreende vrouwen. Daartussenin ligt er een intermediaire zone, waarin de risico-batenverhouding minder duidelijk is. Bij de beslissing om al dan niet te screenen zouden we vooral rekening moeten houden met de voorkeur en de persoonlijke waarden van de patiënten. (referentie: Lee SJ et al. BMJ. 2012;345:e8441)