...

Sinds 2011 hebben de auteurs de laatste gegevens over invasieve kanker doorgenomen. Invasieve kanker werd gedefinieerd als een kanker die zich had uitgebreid naar de omgevende normale weefsels. De beste overlevingscijfers werden waargenomen bij de frequentste kankers. Zo overleven 97% van de patiënten met prostaatkanker, 88% van de patiënten met borstkanker en 63% van de patiënten met een colorectale kanker vijf jaar of langer. De perspectieven blijken echter minder goed bij andere frequente kankers: slechts 18% van de patiënten met longkanker is na vijf jaar nog in leven.