...

Na een mediane follow-up van 3,6 jaar bedroeg de frequentie van cardiale complicaties 0,6% in de observatiegroep en 4,4% in de groep die gedurende één jaar werd behandeld met trastuzumab. De meeste complicaties waren reversibel. 9,4% van de vrouwen die gedurende twee jaar waren behandeld, en 5,2% van de vrouwen die gedurende één jaar waren behandeld, hebben trastuzumab moeten staken wegens cardiale problemen. De cardiale sterfte en de incidentie van congestief hartfalen (CHF) en een significante daling van de LVEF waren laag in de drie groepen (observatie, één en twee jaar trastuzumab). De incidentie van ernstig hartfalen was hoger in de groepen die trastuzumab hadden gekregen (beide 0,8%) dan in de observatiegroep (0,0%). Ook de incidentie van significante daling van de LVEF was hoger (7,2% bij twee jaar behandeling en 4,1% bij een jaar behandeling met trastuzumab versus 0,9% in de controlegroep). Bij 87,2% van de patiënten die tijdens een behandeling met trastuzumab gedurende twee jaar een cardiale complicatie hadden ontwikkeld, en 79,5% van de patiënten die tijdens een behandeling met trastuzumab gedurende één jaar een cardiale complicatie hadden ontwikkeld, is de hartfunctie volledig hersteld na respectievelijk 7,2 en 6,6 maanden (mediane tijd).de Azambuja E et al. Trastuzumab-Associated Cardiac Events at 8 Years of Median Follow-Up in the Herceptin Adjuvant Trial (BIG 1-01). J Clin Oncol 2014. Online gepubliceerd op 9 juni 2014.