...

In 2022 wordt 1.737.152 euro uitgetrokken voor zeven veelbelovende onderzoeksprojecten. Uit de 16 projecten die werden ingediend, selecteerde een nationale jury van onafhankelijke deskundigen zeven projecten. Het bedrag van de 'Grants Cancer Prevention Research 2022' wordt verdeeld over deze projecten, die binnen één à twee jaar moeten worden gerealiseerd. Twee projecten zijn gericht op primaire preventie, de andere vijf op secundaire preventie. Dit zijn de gelukkigen:Projecten primaire preventie• Het VUB-project in samenwerking met UGent en het Vlaams instituut Gezond Leven gaat over de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een voedingsprogramma bij studenten uit het hoger onderwijs.• UCLouvain voert een experimentele studie uit om roken bij adolescenten te voorkomen.Projecten secundaire preventie • ULiège heeft in samenwerking met Sciensano een project ingediend. Het onderzoek wil kijken of vrouwen die niet deelnemen aan regelmatige screening op baarmoederhalskanker, makkelijker en doeltreffender kunnen worden bereikt. Ze testen hiervoor een strategie uit door kits op te sturen met de post, waarbij de urine moet worden teruggestuurd om die op HPV te testen.• UGent heeft in samenwerking met het Centrum voor Kankeropsporing, Universiteit Antwerpen en Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw projecten ingediend om borstkankerscreening te bevorderen bij vrouwen met een lage gezondheidskennis die zich te weinig laten screenen. Ze willen dit verbeteren via Community Health Workers in Vlaanderen bij het project van UGent, of via gepersonaliseerde herinneringsbrieven bij het project van Universiteit Antwerpen. • Universiteit Antwerpen werkt ook aan een project om (ex-)rokers met een hoog risico te screenen op longkanker.• Een project van de KU Leuven in samenwerking met het Jules Bordet Instituut stelt een innovatieve secundaire preventiebenadering voor. Die wil mensen met een erfelijk kankersyndroom (TP53) en die een extreem hoog risico lopen om kanker te ontwikkelen (70-100%), beter controleren en zo kanker vroegtijdig opsporen.