...

De studie werd uitgevoerd bij 214 mannen die als kind kanker hadden overleefd. Ze waren allen in hetzelfde ziekenhuis behandeld. Bij analyse van het sperma werd vastgesteld dat 53 (25%) mannen een azoöspermie vertoonden, 59 (28%) een oligospermie en 102 (48%) een normospermie. De gemiddelde cumulatieve dosering in cyclofosfamide-equivalent was 10.830 mg/m² (SD = 7.274) bij de mannen met azoöspermie, 8.480 mg/m² (SD = 4.264) bij de mannen met oligospermie en 6.626 mg/m² (SD = 3.756) bij de mannen met een normospermie. Multivariate analyse toonde aan dat een dosis van 1.000 mg/m² cyclofosfamide-equivalent significant correleerde met een hoger risico op azoöspermie (OR = 1,22;95% BI 1,11-1,34) en oligospermie (OR = 1,14; 95% BI 1,04-1,25). De leeftijd waarop de diagnose werd gesteld, en de leeftijd waarop de evaluatie had plaatsgevonden, correleerden niet significant met een hoger risico op azoöspermie en oligospermie.