...

Orale mucositis van graad 3 of meer werd aangetroffen in 39% van de placebogroep, 29% van de rebamipide 2%-groep en 25% van de rebamipide 4%-groep.Het aandeel van de patiënten dat op dag 50 van de behandeling geen mucositis vertoonde was 57,9% in de placebogroep, 68,0% in de rebamipide 2%-groep en 71,3% in de rebamipide 4%-groep.Het voorkomen van bijwerkingen, welke mogelijk aan rebamipide kunnen worden toegeschreven (voornamelijk nausea en braken), bedroeg 16% in de placebogroep, 26% in de rebamipide 2%-groep en 13-% in de rebamipide 4%-groep.Er was geen significant verschil in behandelingscompliance tussen de drie groepen.Deze fase II-studie suggereert dat mondspoeling met rebamipide efficiënt en veilig is voor patiënten die behandeld worden met chemoradiotherapie omwille van hoofd- en halskanker en dat de optimale dosis de rebamipide 4% is.Yokota, T et al: Efficacy and safety of rebamipide liquid for chemoradiotherapy-induced oral mucositis in patients with head and neck cancer: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group phase II study. BMC Cancer (2017) 17:314. DOI 10.1186/s12885-017-3295-4