...

Eerdere onderzoeken hadden al aangetoond dat een slechte mond- en tandhygiëne correleert met allerhande gezondheidsproblemen zoals cariës, parodontitis, een hoger cardiovasculair risico, een hoger risico op CVA, diabetes ...Wetenschappers van de Queen's University van Belfast hebben de gegevens doorgenomen van 475 766 Britten (grote Britse Biobank) om na te gaan of een slechte mond- en tandhygiëne correleert met ziekten zoals gingivitis, mondulcera, loskomende tanden en bepaalde kankers van het spijsverteringsstelsel zoals leverkanker.Tijdens een gemiddelde follow-up van zes jaar hebben 4069 deelnemers een gastro-intestinale kanker ontwikkeld. 13% van de deelnemers gewaagde van een slechte mond- en tandhygiëne. Er werd geen correlatie vastgesteld tussen een slechte gezondheid van de mond en de tanden zoals door de proefpersonen zelf werd aangegeven, en het risico op gastro-intestinale kanker.Het risico op hepatocellulair carcinoom, de frequentste vorm van leverkanker, bleek echter 75% hoger te zijn bij mensen met een minder goede mond- en tandhygiëne. Het ging overwegend om jonge vrouwen uit een laag sociaaleconomisch midden, die minder dan twee porties fruit of groenten per dag aten.Volgens de auteurs spelen de orale en de gastro-intestinale microbiota een rol bij de ontwikkeling van de ziekte. Ze voeren vooral onderzoek uit naar de bacterie Fusobacterium nucleatum, die ook zou meespelen bij colorectale kanker. De rol van die bacterie bij de pathogenese van hepatocellulair carcinoom moet nog worden opgehelderd. (referentie: United European Gastroenterology Journal, 8 juni 2019, doi: 10.1177/2050640619858043)https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2050640619858043