...

Na een mediane follow-up van 17,1 maanden werd een algemene respons vastgesteld bij 37 (35,2%, 95% CI 26,2-45,2) patiënten. Het betrof in alle gevallen een partiële respons en de mediane duur van deze respons bedroeg 5,3 maanden. Bij 98 (93%) patiënten bestond de mogelijkheid om een evaluatie uit te voeren door de onafhankelijke reviewcommissie. Hier werd bij deze 98 patiënten een algemene respons weerhouden bij 32 (32,7%; 95% CI 23,5-42,9), met een mediane duur van deze respons van 5,1 maanden (95% CI 4,9- 6,4). De mediane progressievrije overleving bedroeg 3,5 maanden (95% CI 2,6-4,3) en de mediane algemene overleving was 9,3 maanden (95% CI 6,3-11,8).De meest voorkomende nevenwerkingen van graad 3 en 4 (al dan niet behandelingsgerelateerd en in ≥ 2% van de patiënten) waren hematologische afwijkingen bestaande uit anemie (negen [9%] patiënten), leukopenie (30 [29%]), neutropenie (48 [46%]) en trombocytopenie (zeven [7%]). Ernstige behandelingsgerelateerde bijwerkingen traden op bij 11 (10%) patiënten, waarbij neutropenie (vijf [5%] patiënten) en febriele neutropenie (vijf [5%] patiënten) het meest frequent waren. Men noteerde een graad 3-pneumonie bij twee (2%) patiënten. Deze aandoeningen gingen gepaard met febriele neutropenie van graad 3 en neutropenie van graad 4, duurden drie dagen bij een patiënt en 13 dagen bij de andere patiënt, en herstelden telkens zonder klinische consequenties. Eén patiënt vertoonde een derdegraads ulcus, te wijten aan extravasatie, eveneens zonder klinische consequenties. Slechts twee (2%) patiënten dienden de behandeling met lurbinectedin te onderbreken omwille van behandelingsgerelateerde nevenwerkingen. Behandelingsgerelateerde leverproblemen werden niet weerhouden, net als behandelingsgerelateerde overlijdens. Een overlijden ten gevolge van progressie van de aandoening werd wel vastgesteld bij 66 (63%) van de 105 patiënten. Bijgevolg mogen we stellen dat lurbinectedin actief is na falen van de eerstelijnsbehandeling en dit met een accepteerbaar veiligheidsprofiel.Trigo, J., Subbiah, S., Besse, B. et al: Lurbinectedin as second-line treatment for patients with small-cell lung cancer: a single-arm, open-label, phase 2 basket trial. Lancet Oncol 2020. Published Online March 27, 2020 https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30068-1