...

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) duidt deze aandoeningen aan als belangrijke zoönosen, infectieziekten die worden overgedragen van dier op mens. £ Het onderzoek brengt de risicofactoren voor de overdracht van deze ziekten in kaart en toont aan dat een nauwere samenwerking tussen artsen en dierenartsen noodzakelijk is. Gesprekken met de plaatselijke bevolking gaven de belangrijkste risicofactoren voor overdracht aan: consumptie van ongepasteuriseerde melk, gebrek aan hygiëne binnen het gezin, hoestende dieren in de kudde en gebrek aan quarantaine.Klik hier aan voor de volledige tekst van het ITG