...

Sinds 2004 geldt een rookverbod op de treinen, maar roken is vandaag nog steeds toegelaten op onoverdekte of halfoverdekte perrons. Met het wetsvoorstel willen de indieners de voorbeeldfunctie versterken. Bovendien moet het elke verwarring wegnemen. Vandaag weten reizigers soms niet waar wel en waar niet gerookt mag worden in stations, in gangen of op perrons.Voor initiatiefnemers Kim Buyst (Groen) en Nicolas Parent (Ecolo) heeft deze maatregel in de eerste plaats betrekking op de volksgezondheid: het vermijden van passief roken op drukke perrons en het preventief optreden. "Zien roken doet roken, en dat is ook zo bij jongeren", legde ex-roker Buyst uit. Maar er is ook de milieuproblematiek: de sigarettenpeuken zijn vervuilend.De maatregel zou pas begin 2023 ingaan. Dat moet de NMBS de tijd geven de reizigers in te lichten over de redenen en voordelen van deze maatregel op het gebied van volksgezondheid, maar ook op milieugebied. De tekst kwam tot stand in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker en Stichting Tegen Kanker.De oppositie steunde de maatregel niet. Volgens Tomas Roggeman (N-VA), Frank Troosters (Vlaams Belang) en Maria Vindevoghel (PVDA) zal de maatregel het probleem verschuiven, omdat rokers dan elders zullen samentroepen om nog snel een sigaret op te steken, bijvoorbeeld aan de ingang van het station. Jef Van den Bergh (CD&V) weerlegde dat argument. Hij verwees naar een proefproject in Mechelen waar een rookzone is voorzien, weg van de ingang. Een ander tegenargument slaat op de handhaving en de vrees voor agressie die bij het personeel zou leven.Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet reageert tevreden op de goedkeuring van het voorstel van zijn groene collega's. "Stations moeten net en aangenaam zijn. Door de perrons van stations vanaf 2023 rookvrij te maken, gelden hier dezelfde regels als in andere openbare ruimtes. Deze wetsaanpassing is dus goed nieuws voor het comfort en de gezondheid van de reizigers, die hiervoor al langer vragende partij zijn", aldus Gilkinet.