...

Vorsers van de Universiteit van Leeds hebben de gegevens over het rookgedrag en de overleving van 700 patiënten met een melanoom, hoofdzakelijk uit het noorden van Engeland, geanalyseerd. Ze hebben hun immuuncellen onderzocht evenals genetische determinanten van de immuunrespons van het lichaam. Zo hebben ze kunnen vaststellen dat de overleving van patiënten met een melanoom die rookten, 40% minder goed was dan bij patiënten die tijdens de eerste tien jaar na de diagnose nooit hadden gerookt. Nog een andere observatie: in een subgroep van 156 patiënten met het grootste aantal genetische determinanten van de immuunrespons, was de overleving ongeveer vier en een halve keer slechter bij rokers dan bij mensen die nooit hadden gerookt.De auteurs erkennen dat ze uit hun studie onmogelijk kunnen afleiden dat roken direct verantwoordelijk is voor de slechtere overleving, maar gezien hun bevindingen stellen ze toch dat roken invloed kan hebben op het immuunsysteem van de patiënten en hun respons op de kankercellen van het melanoom kan afzwakken. Als een diagnose van melanoom wordt gesteld, is het dus bijzonder belangrijk de patiënt aan te raden om te stoppen met roken.(referentie:Cancer Research, 17 februari 2019, doi: 10.1158/0008-5472.CAN-18-2864)