...

Er bestaan twee soorten HST: een HST met enkel oestrogenen en een HST met een combinatie van oestrogenen en progestagenen. Deze studie heeft het effect van een gecombineerde HST onderzocht. Vrouwen die de combinatietherapie krijgen (gedurende een mediane duur van 5,4 jaar), lopen 2,7-maal meer kans om tijdens de behandeling borstkanker te ontwikkelen dan vrouwen die nooit een HST hebben gebruikt. Het risico stijgt met de duur van behandeling: vrouwen die een gecombineerde HST innemen gedurende meer dan 15 jaar, lopen 3,3-maal meer kans om borstkanker te krijgen dan vrouwen die geen HST innemen. Na stopzetting van de HST daalt het risico weer tot een vrijwel normaal niveau. Eén of twee jaar na stopzetting van de behandeling is er geen significant hoger risico meer op ontwikkeling van borstkanker.Jones ME et al. Menopausal hormone therapy and breast cancer: what is the true size of the increased risk? British Journal of Cancer (2016) 115, 607-615. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 28 juli 2016. doi:10.1038/bjc.2016.231