...

De waarschijnlijkheid van fractuur werd geraamd op 9% na 1 jaar en 22% na 3 jaar. Die complicatie blijkt vaker op te treden bij vrouwen dan bij mannen en treedt ook vaker op als de tumor dicht tegen de wand van de borstkas ligt, en als de viscerale pleura vervat ligt in de ablatiezones. (referentie: Alexander ES et al. Radiology. 2013;266:971)