...

Er werd een hoger risico op blaaskanker waargenomen bij de patiënten die waren behandeld met radiotherapie (4 studies, gecorrigeerde hazard ratio 1,67, 95% betrouwbaarheidsinterval 1,55-1,80). Er werd ook een hoger risico waargenomen op colorectale kanker (3 studies, HR 1,79, 95% BI 1,34-2,38) en rectumkanker (3 studies, HR 1,79, 95% BI 1,34-2,38). Er werd echter geen hoger risico op een tweede bloedkanker of longkanker vastgesteld. Het type radiotherapie blijkt belangrijk. Er werd alleen een verhoogd risico gemeten na externe radiotherapie en niet na brachytherapie. Het risico op tweede blaaskanker of rectumkanker steeg met de duur van de follow-up (odds ratio na 5 jaar vs. 10 jaar: 1,3 vs. 1,89 voor blaaskanker en 1,68 vs. 2,2 voor rectumkanker). Het absolute risico was evenwel laag. Bij een post-hocanalyse bedroeg het absolute verschil in risico tussen de patiënten die radiotherapie hadden gekregen, en de patiënten die niet waren bestraald, - 0,9 tot 1,9 tweede kankers per 100 patiënten.