...

In deze prospectieve, multicentrische (11 centra) cohortstudie werden de verwikkelingen en de door de patiënt gerapporteerde tevredenheid vergeleken bij 622 bestraalde en 1.625 niet-bestraalde patiënten, bij wie een borstreconstructie werd uitgevoerd. Patiëntenkenmerken en behandelingsresultaten tussen bestraalde en niet-bestraalde patiënten werden geanalyseerd door middel van t-testen voor continue variabelen en chi-square-testen voor categorievariabelen.Borstreconstructie met eigen lichaamsweefsel werd vaker uitgevoerd bij bestraalde patiënten (37,9% versus 25,0%, P < 0,001). Onmiddellijke borstreconstructies werden minder vaak uitgevoerd bij de bestraalde patiënten (83,0% versus 95,7%, P < 0,001).Binnen de twee jaar trad er tenminste één complicatie op ter hoogte van de borsten bij 38,9% van de bestraalde patiënten waarbij een synthetisch implantaat werd ingebracht, bij 25,6% van de bestraalde patiënten die een borstreconstructie met eigen lichaamsweefsel ondergingen, bij 21,8% van de niet-bestraalde patiënten met synthetisch implantaat en bij 28,3% van de niet-bestraalde patiënten die een borstreconstructie met eigen lichaamsweefsel ondergingen. De multivariabele analyse toonde aan dat bilaterale behandeling en een hogere body mass index voorbeschikkend waren voor verwikkelingen, met een statistisch significante interactie tussen radiotherapie en type van borstreconstructie. Bij de bestraalde patiënten ging borstreconstructie met eigen lichaamsweefsel gepaard met een lager risico op verwikkelingen na twee jaar, dan bij gebruik van een synthetisch implantaat (odds ratio [OR] . 0,47, 95% confidence interval [CI] . 0,27 tot 0,82, P .0,007). Bij de niet-bestraalde patiënten trof men geen verschil aan tussen beide operatietypes.Ook wat de patiënttevredenheid na twee jaar betreft (p = 0,002) waren er grotere significante verschillen tussen borstreconstructie met eigen lichaamsweefsel en het inbrengen van een implantaat bij bestraalde patiënten (63,5, 95% CI.=55,9 tot 71,1, versus 47,7, 95% CI.40,2 tot 55,2, respectievelijk) dan bij niet-bestraalde patiënten (67,6, 95% CI. 60,3 tot 74,9, versus 60,5, 95% CI. 53,6 tot 67,4).Reshma J. et al: Impact of Radiotherapy on Complications and Patient-Reported Outcomes After Breast Reconstruction. JNCI J Natl Cancer Inst (2018) 110(2): djx148. doi: 10.1093/jnci/djx148. First published online September 13, 2017.