...

De mediane follow-up bedroeg 12,8 maand (IQR 6,0-20,0). Er was een significant verschil wat algemene overleving betreft tussen beide groepen. De mediane overlevingsduur bedroeg in de populatie TPS van 50% of meer 20,0 maand (95% CI 15,4-24,9) in de pembrolizumabgroep versus 12,2 maand (10,4-14,2) in de chemotherapiegroep. In de TPS-populatie van 20% of meer, was dit 17,7 maand (95 % CI 15,3-22,1) in de pembrolizumabgroep versus 13,0 maand (11,6-15,3) in de chemotherapiegroep en in de TPS-populatie van 1% of meer, was dit 16,7 maand (95 % CI 13,9-19,7) in de pembrolizumabgroep versus 12,1 maand (11,3-13,3) in de chemotherapiegroep. Bijgevolg bedroegen de geschatte percentages van overleving na 24 maand in de pembrolizumab- en de chemotherapiegroep respectievelijk 45% en 30% in de TPS 50% of meer populatie, 41% en 30% in de TPS 20% of meer populatie, en 39% en 28% in de TPS 1% of meer populatie. Dit betekent een significant overlevingsvoordeel voor de pembrolizumabgroep.Gelijkaardige verschillen werden waargenomen wat betreft de mediane progressievrije overleving : deze bedroeg 7,1 maand (95 % CI 5,9-9,0) in de pembrolizumabgroep en 6,4 maand (6,1-6,9) in de chemotherapiegroep in de TPS 50% of meer populatie, 6,2 maand (5,1-7,8) en 6,6 maand (6,2-7,3) in de 20% of meer populatie, en 5,4 maand (4,3-6,2) en 6,5 maand (6,3-7,0) in de TPS 1% of meer populatie. Behandelingsgerelateerde bijwerkingen van elke graad traden op bij 399 (63%) van de 636 patiënten in de pembrolizumabgroep en 553 (90%) van de 615 patiënten in de chemotherapiegroep. Behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad 3 of erger werden genoteerd bij 113 (18%) van de 636 patiënten in de pembrolizumabgroep en 252 (41%) van de 615 patiënten in de chemotherapiegroep. Deze behandelingsgerelateerde bijwerkingen hadden een overlijden tot gevolg bij 13 (2%) en 14 (2%) patiënten in de pembrolizumab- en chemotherapiegroepen respectievelijk, en waren een reden tot stopzetten van de behandeling bij respectievelijk 57 (9%) en 58 (9%) patiënten. Mok, T.S.K.,Wu, Y-L., Kudaba, I. et al: Pembrolizumab versus chemotherapy for previously untreated, PD-L1-expressing, locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-042): a randomised, open-label, controlled, phase 3 trial. Lancet 2019; 393: 1819-30. Published Online April 4, 2019. http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(18)32409-7