...

De patiënten werden in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar pembrolizumab + neoadjuvante chemotherapie of een placebo + neoadjuvante chemotherapie. Daarna werden ze geopereerd (+ radiotherapie indien geïndiceerd). Vervolgens kregen ze een adjuvante behandeling met pembrolizumab of een placebo tot optreden van een recidief of onaanvaardbare toxiciteit. De primaire eindpunten van de studie zijn het percentage complete pathologische respons (pCR) en de evenementvrije overleving.Op het ESMO 2019 werd gerapporteerd dat het percentage pCR significant hoger was met pembrolizumab dan met placebo (respectievelijk 64,8% en 51,2%) en niet correleerde met de mate van PD-L1-expressie door de tumor.Peter Schmid heeft in San Antonio resultaten gepresenteerd over de subpopulatie van patiënten met lymfeklierinvasie, die dus een hoger risico op recidief lopen (GS3-03). Het percentage pCR bedroeg 64,8% met pembrolizumab en 44,1% met placebo. Ook werd een hoger percentage pCR gedocumenteerd bij patiënten met een tumor in stadium III. De studie loopt nog. De gegevens over de evenementvrije overleving zijn dan ook nog preliminair. Na een follow-up van 15 maanden werden de vooraf gespecificeerde grenzen van statistische significante nog niet gehaald, maar er is wel al een duidelijke tendens in het voordeel van pembrolizumab. In een nabije toekomst zullen nog andere analyses worden gepresenteerd. We durven er veel om verwedden dat de resultaten ervan invloed zullen hebben op de praktijkvoering.