...

Lutetium-177 (Lu-177) wordt vandaag al gebruikt voor de behandeling van neuro-endocriene tumoren. Dankzij zijn zuiverheid heeft Lu-177 het voordeel dat bij toediening minder radioactiviteit in het lichaam terechtkomt, wat resulteert in een kortere ziekenhuisopname voor de patiënt.Momenteel neemt de vraag naar Lu-177 toe voor gebruik in klinische studies naar de behandeling van prostaatkanker. De radio-isotoop kan immers efficiënt aan een vector worden gekoppeld die, eenmaal geïnjecteerd in de patiënt, geprogrammeerd is om zich doelgericht aan kankercellen te binden. Dankzij de gerichte werking kunnen kankercellen heel doeltreffend vernietigd worden zonder gezond weefsel aan te tasten. Lutetium-177 wordt ingezet in combinatie met gallium-68 (Ga-68). Met die laatste kunnen artsen de omvang van de prostaattumor in kaart brengen en op die manier de dosis van Lu-177 bepalen die de patiënt bij de behandeling toegediend moet krijgen.Het IRE en SCK CEN verwachten dat de wereldvraag naar Lu-177 de komende jaren zal verdrievoudigen. Om op die vraag te kunnen inspelen, werken IRE en SCK CEN al een jaar nauw samen voor de productie van die radio-isotoop. Om die samenwerking te concretiseren, ondertekenden beide complementaire organisaties nu een publiek-publiek samenwerkingsakkoord.