...

In deze multicentrische fase 3-studie werden 2.016 vrouwen, ouder dan 50 jaar, die een borstsparende operatie ondergingen voor een unifocaal invasief ductus adenocarcinoma graad 1 -3, met een tumordiameter van 3 cm of minder (pT1-T2), geen tot drie positieve okselklieren (pN0-1) en microscopisch tumorvrije randen van minimum 2 mm, gerandomiseerd in drie groepen: 674 patiënten ondergingen 40 Gy op de volledige borst (=controlegroep); 673 werden behandeld met 36 Gy op de volledige borst en 40 Gy partieel (= 'verminderde dosis'-groep) en 669 vrouwen ondergingen enkel 40 Gy op een deel van de borst (= 'partiële borst'-groep).De mediane follow-up was 72,2 maanden (IQR 61,7-83,2). De incidentie van lokaal recidief op vijf jaar bedroeg 1,1% (95% CI 0,5-2,3) voor patiënten in de controlegroep, 0,2% (0,02-1,2) in de 'verminderde dosis'-groep en 0,5% (0,2-1,4) in de 'partiële borst'-groep.Dit betekent absolute verschillen van lokaal recidief tegenover de controlegroep van -0,73% (-0,99 tot 0,22) voor de 'verminderde dosis'-groep en -0,38% (-0,84 tot 0,90) voor de 'partiële borst'-groep.In vergelijking met de controlegroep waren de resultaten niet inferieur voor de verminderde dosisgroep en de partiële borstgroep (bevestigd door test tegen kritische HR van meer dan 2,03: p=0,003 voor de verminderde dosisgroep en p=0,016 voor de partiële borstgroep).Er waren significante verminderingen in bijwerkingen wat betreft 'verandering van het uiterlijk aspect van de borst' (p=0,007 voor de 'partiële borst'-groep) en 'verandering in hardheid en stevigheid van de borst' (p=0,002 voor 'verminderde dosis'-groep en p<0,0001 voor de 'partiële borst'-groep) in vergelijking met de controlegroep.Coles CE, Griffin CL, Kirby AM, et al: Partial-breast radiotherapy after breast conservation surgery for patients with early breast cancer (UK IMPORT LOW trial): 5-year results from a multicentre, randomised,controlled, phase 3, non-inferiority trial.Lancet 2017; 390: 1048-60. Published Online: August 2, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(17)31145-5.