...

Deze meta-analyse werd uitgevoerd uitgaande van negen fase III-studies bij in het totaal 8.820 mannen die een behandeling met docetaxel hadden gekregen. De volgende plaatsen van metastasering werden geanalyseerd: alleen de lymfeklieren, het bot met of zonder lymfekliermetastasen (zonder viscerale metastasen), longmetastasen (zonder levermetastasen) en levermetastasen. Botmetastasen met of zonder lymfekliermetastasen waren de frequentste metastasen (respectievelijk 72,8% en 42,9%), gevolgd door viscerale metastasen (20,8%; 9,1% voor de longen en 8,4% voor de lever met inbegrip van 173 gevallen van long- én levermetastasen die waren geklasseerd als levermetastasen) en tot slot alleen lymfekliermetastasen (6,4%). De mediane totale overleving bedroeg 31,6 maanden in geval van lymfekliermetastasen, 21,3 maanden in geval van botmetastasen met of zonder viscerale metastasen, 19,4 maanden in geval van longmetastasen en 13,5 maanden in geval van levermetastasen. De mediane totale overleving bij patiënten met viscerale metastasen was 16,3 maanden. De samengevoegde hazard ratio van overlijden bij mannen met longmetastasen in vergelijking met mannen met botmetastasen met of zonder lymfekliermetastasen was 1,14 (p = 0,007) en de samengevoegde hazard ratio van overlijden bij mannen met levermetastasen in vergelijking met mannen met longmetastasen was 1,52 (p < 0,0001).