...

De auteurs hebben daarvoor de literatuur doorgenomen tot in november 2017. Ze hebben zo 20 gecontroleerde, gerandomiseerde studies met checkpointremmers (ipilimumab, tremelimumab, nivolumab en pembrolizumab) teruggevonden bij in het totaal 11.315 patiënten met een gevorderde of gemetastaseerde kanker waarin de risicoverhouding (HR) van overlijden werd vermeld volgens het geslacht van de patiënt. 7.646 (67%) waren mannen en 3.705 (33%) vrouwen. De frequentste kankers waren melanoom (n = 3.632, 32%) en niet-kleincellige longkanker (n = 3.482, 31%).In de studies werden 2.881 patiënten behandeld met ipilimumab, 1.226 met tremelimumab, 3.893 met nivolumab, 3.209 met pembrolizumab en 142 met nivolumab plus ipilimumab. De HR van overleving bij gebruik van checkpointremmers in vergelijking met de controlebehandeling was 0,72 bij mannen en 0,86 bij vrouwen. Het verschil in overleving was statistisch significant. Conforti F et al. Cancer immunotherapy efficacy and patients' sex: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Oncology. DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30261-4; https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30261-4/abstract