...

De vorsers hebben van 2004 tot 2014 gegevens verzameld afkomstig van het nationaal kankerregister in de Verenigde Staten over patiënten met een niet-gemetastaseerd colonadenocarcinoom. Na correctie voor de kenmerken van de patiënt en de ziekte en het type systemische behandeling hebben de vorsers de gegevens gegroepeerd naargelang van de ligging van de tumor. 273.200 van de ongeveer 505.000 patiënten van wie de dossiers werden geanalyseerd, hadden een tumor van het rechtercolon.De totale vijfjaarsoverleving bij patiënten met kanker van het rechtercolon was 66% in stadium II en 56% in stadium III. De vijfjaarsoverleving was respectievelijk 70% en 60% bij de patiënten met een kanker van het linkercolon stadium II en III. Bij de patiënten met een kanker van het rechtercolon was de overleving ongeveer 20% beter als er tijdens de operatie 22 lymfeklieren of meer waren verwijderd. Gegevens gepresenteerd op de American College of Surgeons (ACS) Quality and Safety Conference. Orlando 21-24 juli 2018. The Asco Post, 31 juli 2018. http://www.ascopost.com/News/59110?email=05db13a4cccead00cc306a7a0bfa51f6f6d67cdfd3c9ac9905d63fee3f27190c&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN