...

Vaste programmaonderdelen van deze jaarlijkse bijeenkomst zijn de tumoren van de tractus digestivus en het mammacarcinoom. Dit jaar werd er ook gefocust op de neurologische complicaties van oncologische therapie, naast de recente ontwikkelingen in de behandeling van het galblaas-, ovarium- en prostaatcarcinoom. Onderzoek van eigen bodem Verder was er veel belangstelling voor (top)onderzoek van eigen bodem: vier academische centra brachten vooraanstaand nieuw onderzoek voor het voetlicht. Doctorandus Anne-Joy de Graan (Erasmus MC, Rotterdam) toonde aan dat roken een blijvend protectief effect heeft op het beenmerg (minder hematologische toxiciteit) tijdens een therapie met taxanen. Uit het onderzoek van Dr. Maureen Aarts (MUMC, Maastricht) blijkt dat continue profylactische toediening van G-CSF tijdens chemotherapie - ter reductie van het risico op febriele neutropenie - effectiever maar duurder is dan een gelimiteerde toediening, gedurende de twee eerste chemokuren.