...

Die bloedtest werd ontwikkeld om de frequentste mutaties bij NSCLC op te sporen die momenteel bij de mens worden gedetecteerd. Bij een aanzienlijk aantal patiënten kan immers geen tumorbiopsie worden uitgevoerd en bovendien houdt zo'n biopsie risico's in. Deze studie werd uitgevoerd bij 219 patiënten en 30 controlepersonen. De klinische sensitiviteit varieerde van 78,6% tot 100% en de specificiteit van 94,2% tot 100%. De concordantie van de tests bedroeg 88,9% tot 100% (gemiddeld 97% voor alle varianten).De auteurs hebben 1.643 stalen van NSCLC onderzocht. Voor 94% van de stalen was het resultaat bekend binnen 72 uur. In 10,5% van de gevallen werd een EGFR-mutatie waargenomen waarvoor een behandeling EGFR-antagonisten geïndiceerd is. In 13,8% van de gevallen werd een mutatie ontdekt die resistentie verleent tegen EGFR-antagonisten; in 13,2% van de gevallen werden KRAS-mutaties ontdekt, in 2% mutaties van EML4-ALK.Volgens de auteurs leert de studie dat die tests nuttig zullen zijn in de kliniek: een tumor die gevoelig is voor EGFR-tyrosinekinaseremmers, kan worden behandeld met gefitinib, erlotinib en afatinib; de T790M-mutatie van het EGFR-gen verleent resistentie tegen de behandeling, maar dan kan je nu osimertinib voorschrijven. Een ALK-herschikking sluit doorgaans mutaties van het EGFR- en het KRAS-gen uit en die patiënten reageren niet op EGFR-tyrosinekinaseremmers, maar kunnen wel baat vinden bij een behandeling met crizotinib, ceritinib of alectinib.Mellert H et al.: Development and Clinical Utility of a Blood-Based Test Service for the Rapid Identification of Actionable Mutations in Non-Small Cell Lung Carcinoma. J Mol Diagn., 2017; 19: 404-416. doi.org/10.1016/j.jmoldx.2016.11.004 http://jmd.amjpathol.org/article/S1525-1578(17)30094-6/fulltext