...

Bij 32.100 NHL-patiënten die tussen 1993 en 2014 in het Zweeds Kanker Register werden opgenomen, werden 3.619 solide tumoren en 217 gevallen van AML/MDS gevonden. Dat komt overeen met een 40% hoger voorkomen van solide tumoren (HR 1,4) en een vijfvoudige toename (HR 5,2) van AML/MDS, in vergelijking met de controlecohorte.Op de tijdsschaal blijft het hoger voorkomen van solide tumoren jammer genoeg stabiel, in vergelijking met de algemene populatie, dus toch ook na de meer recente NHL-behandelingsmodaliteiten. Na 2009 werd bij folliculair lymfoom vastgesteld dat het voorkomen van AML/MDS wel een dalende trend vertoont, mogelijk door de toename van de niet-chemotherapiegebaseerde strategieën. Must Read: J.Joelsson et al. Blood advances,2022,22 april. Incidence and time trends of second primary malignancies after non-Hodgkin lymphoma: a Swedish population-based study