Ter herinnering: na een mediane follow-up van 18,1 maanden was de progressievrije overleving (PFS, primaire eindpunt, gecentraliseerde onafhankelijke blinde evaluatie) tweemaal hoger met de combinatietherapie dan met sunitinib (16,6 vs. 8,3 maanden ; HR 0,51, 95% BI: 0,41-0,64 ; p < 0,001). Het percentage objectieve respons bedroeg respectievelijk 55,7% en 27,1% (p < 0,001) en de totale overleving na 12 maanden was duidelijk beter: 85,7% vs. 75,6% ; HR 0,60; p = 0,001).

Nu na 2 jaar extra follow-up (mediane follow-up 44 maanden en minstens 36,5 maanden) waren die 3 eindpunten nog altijd beter met de combinatie nivolumab + cabozantinib dan met sunitinib in monotherapie:

  • mediane PFS: 16,6 vs. 8,4 maanden (HR 0,58 ; 95% BI: 0,48-0,71),
  • percentage objectieve respons: 55,7% vs. 28,4% (odds ratio 3,3 ; 95% BI: 2,35, 4,61). Ook het percentage complete respons was hoger zowel in de totale patiëntenpopulatie (12,4% vs. 5,2%) als in de verschillende IMDC-risicogroepen (International mRCC Database Consortium),
  • mediane totale overleving: 49,5 vs. 35,5 maanden (HR 0,70 ; 95% BI: 0,56-0,87).

Bij analyse volgens het IMDC-risico verbeterde de combinatie nivolumab + cabozantinib de progressievrije overleving en de totale overleving het meest bij de patiënten met een intermediair of hoog risico.

115 (36%) van de patiënten die waren gerandomiseerd naar nivolumab + cabozantinib, hebben de maximale in het protocol voorziene behandeling van 2 jaar afgewerkt en daarna heeft 88% verder cabozantinib gekregen.

De patiënten van de sunitinibgroep hebben nadien nog een groter aantal behandelingen gekregen dan de patiënten van de 'nivolumab + cabozantinib'-groep (41% vs. 25%) en de mediane tijd tot een volgende behandeling (of overlijden als de patiënten daarna geen behandeling meer hadden gekregen) bedroeg 20,6 maanden.

Tijdens deze langere follow-up is in geen van beide behandelingsgroepen onverwachte toxiciteit opgetreden. De behandelingen worden dus goed verdragen als de patiënten goed w gevolgd en als voorspelbare bijwerkingen profylactisch w aangepakt.

Besluit

Gezien de bijgewerkte gegevens over de werkzaamheid en de veiligheid concludeerde Manuela Schmidinger tijdens de discussie dat de combinatie nivolumab + cabozantinib een van de beste eerstelijnstherapieën bij een gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom is net zoals andere combinaties van een checkpointremmer en tyrosinekinaseremmer (pembrolizumab + axitinib en pembrolizumab + lenvatinib).

Naar de presentatie van Mauricio Burotto. ASCO GU 2023, (LBA 603).

Ter herinnering: na een mediane follow-up van 18,1 maanden was de progressievrije overleving (PFS, primaire eindpunt, gecentraliseerde onafhankelijke blinde evaluatie) tweemaal hoger met de combinatietherapie dan met sunitinib (16,6 vs. 8,3 maanden ; HR 0,51, 95% BI: 0,41-0,64 ; p < 0,001). Het percentage objectieve respons bedroeg respectievelijk 55,7% en 27,1% (p < 0,001) en de totale overleving na 12 maanden was duidelijk beter: 85,7% vs. 75,6% ; HR 0,60; p = 0,001).Nu na 2 jaar extra follow-up (mediane follow-up 44 maanden en minstens 36,5 maanden) waren die 3 eindpunten nog altijd beter met de combinatie nivolumab + cabozantinib dan met sunitinib in monotherapie:Bij analyse volgens het IMDC-risico verbeterde de combinatie nivolumab + cabozantinib de progressievrije overleving en de totale overleving het meest bij de patiënten met een intermediair of hoog risico.115 (36%) van de patiënten die waren gerandomiseerd naar nivolumab + cabozantinib, hebben de maximale in het protocol voorziene behandeling van 2 jaar afgewerkt en daarna heeft 88% verder cabozantinib gekregen.De patiënten van de sunitinibgroep hebben nadien nog een groter aantal behandelingen gekregen dan de patiënten van de 'nivolumab + cabozantinib'-groep (41% vs. 25%) en de mediane tijd tot een volgende behandeling (of overlijden als de patiënten daarna geen behandeling meer hadden gekregen) bedroeg 20,6 maanden. Tijdens deze langere follow-up is in geen van beide behandelingsgroepen onverwachte toxiciteit opgetreden. De behandelingen worden dus goed verdragen als de patiënten goed w gevolgd en als voorspelbare bijwerkingen profylactisch w aangepakt.BesluitGezien de bijgewerkte gegevens over de werkzaamheid en de veiligheid concludeerde Manuela Schmidinger tijdens de discussie dat de combinatie nivolumab + cabozantinib een van de beste eerstelijnstherapieën bij een gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom is net zoals andere combinaties van een checkpointremmer en tyrosinekinaseremmer (pembrolizumab + axitinib en pembrolizumab + lenvatinib).Naar de presentatie van Mauricio Burotto. ASCO GU 2023, (LBA 603).