...

De experts van de drie wetenschappelijke verenigingen concluderen: "Het respecteren van een resectiemarge van 2 mm bij een DCIS dat daarna wordt behandeld met bestraling van de hele borst, resulteert in een laag percentage relaps van de borstkanker, verlaagt het aantal heringrepen, verbetert het esthetische resultaat en verlaagt de kosten voor het gezondheidszorgstelsel. Bij patiënten met een negatieve marge van minder dan 2 mm moet de beslissing om al dan niet een nieuwe heelkundige ingreep uit te voeren worden gebaseerd op klinische gronden. Het relapspercentage is niet lager in geval van een marge van meer dan 2 mm. Het is niet wetenschappelijk bewezen dat een resectiemarge van meer dan 2 mm nuttig is in de klinische praktijk."Morrow M et al.: Society of Surgical Oncology-American Society for Radiation Oncology-American Society of Clinical Oncology Consensus Guideline on Margins for Breast-Conserving Surgery With Whole-Breast Irradiation in Ductal Carcinoma In Situ. J Clin Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 15 augustus 2016, doi:10.1200/JCO.2016.68.3573